Újra vállalkozói pályázatok 2017-ben is sokaknak fog segíteni pénzhez jutni

A vállalkozói pályázatok 2017 évben is elérhetők. A Széchenyi 2020 program segítségével akár már az év elején dömpingszerűen megnőhet a pályázatot benyújtók száma. A legújabb támogatások közel 60%-át a kormány mindenképpen gazdaság élénkítésre, fejlesztésre szánja. Egyéb célokra a fent maradó 40% vehető igénybe.

Vállalkozói pályázatok 2017 január 25-től

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások előtt újra megnyílik a lehetőség, hogy eszközvásárlásra, megújuló energiaforrást hasznosító technológiákra, új technológiai rendszerek kialakítására pályázhassanak. Az előző évihez képest, most magasabb összegekkel lehet számolni. A termelési kapacitás bővítésére a vissza nem térítendő támogatások összege 25 és 500 millió forint között mozog.

hirdetes

A kapacitásbővítő beruházás támogatása pedig 5 és 40 millió forint közötti összeg. Ezek az összegek közel a duplájára emelkedtek a tavalyihoz képest. Termelési kapacitás bővítésre összesen 18 milliárd forint áll az állam rendelkezésére. Gépek beszerzése, új eszközök vásárlása, gyártási licenc, know-how beszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás is szóba jöhet a pályázatok tekintetében.

A szintén kapacitásbővítésre fordítható – beruházásokat érintő – összeg összesen 21 milliárd forint. Gépparkokat lehet beszerezni, modern eszközöket lehet megvásárolni és információs technológia-fejlesztésre is felhasználható, de még honlapok elkészítésére is fordítható.

A vállalkozói pályázatok 2017 évben a kiemelt iparágak fejlesztéséről szólnak

A hazánkban megtalálható kkv-k termelési kapacitásának bővítése az egyik cél, hiszen a pályázott összeg segítségével korszerű termékek előállítása valósítható meg.

Modern eszközök és gépparkok beszerzése, új telephelyek kialakítása, a versenyképesség megteremtése és annak fenntartása a legfontosabb teendő. Hozzáadott értéknövekedés vagy exportnövekedés az elvárás az állam részéről, mégpedig úgy, hogy a kkv-k nemzetközi hálózatba kapcsolódjanak be.

A pályázat lehetőséget biztosít a foglalkoztatottság bővítéséhez is és egyben a munkaalapú társadalom létrehozására. A pályázat további célja a versenyképesség, erőforrás-hatékonyság és a technológiai felkészültség javítása. A vállalkozói pályázatok 2017 évben rengeteg lehetőséggel kecsegtetnek.
A projektekkel kapcsolatban elvárásokat támasztanak az igénylők felé, amelyek a következők:
Önállóan támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése. Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, ingatlan vagy infrastrukturális beruházás, információs technológiai-fejlesztése, új eszközök illetve gépek beszerzése valamint a gyártási licenc.

A vállalkozói pályázatok 2017 évben a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartását kéri, valamint az érintett területen a védett és természeti értékek megőrzését és a környezeti kár megszüntetését a projekt megvalósítása után azonnal. A benyújtást megelőző napon megkezdett projektekhez már egyáltalán nem igényelhető támogatás, ez csak az új projektekre vonatkozik.

A benyújtást követő napon azonban megkezdhető a projekt, de az elbírálás ettől függően másképpen is alakulhat, nem árt óvatosnak lenni. A kifizetéssel kapcsolatosan a következő szabályokat alkalmazzák: a projekt befejezésének 90. napja, de legkésőbb 2020. szeptember 30 a pénzügyi elszámolás benyújtásának a határideje.

A vállalkozói pályázatok 2017 évben a műszaki követelményeknek is meg kell, hogy feleljenek. Eszközbeszerzésnél mindenképpen a helyhez kötött gépekről, berendezésekről lehet szó. A helyszín, amelyen a beruházás megvalósul, csak akkor alkalmas, ha az eszközök elhelyezése és üzemeltetése is biztosított valamint fedett és infrastruktúrával ellátott helyiségben történik. Infrastruktúra szempontjából a következő kitételek vannak. Elektromos áram, gáz és vízellátás, illetve ha szükséges biztonsági infrastruktúra is szükséges.

A beruházáson dolgozók számára kommunális helyiségeket szükséges kialakítani és ezeknek alkalmasnak kell lenniük a beszerzett eszközzel való munkavégzéshez. Amennyiben mobil eszközök beszerzéséről van szó, akkor biztosítani kell a közutakról történő megközelítést, azt, hogy a gépek ki és bejárhassanak és a beszerzett gépek tárolásáról is megfelelően kell gondoskodni. A tűzvédelemmel kapcsolatos berendezéseket is szükséges biztosítani.

A támogatás elnyeréséhez önerővel is kell rendelkezni

Az önerő mértéke legalább a projekt teljes, azaz összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kell, hogy kitegye. Ezt az önerőt vagy saját forrásból vagy hitelből is lehet fedezni. Fontos tudni, hogy jelen esetben mi minősül önerőnek: állami támogatás, Európai Unió intézményei által vagy közös vállalkozással kezelt uniós forrást nem tartalmazó forrás.

Általánosságban elmondható, hogy 25%-os önerővel mindenképpen rendelkezni kell a támogatás igénybevételéhez. Amikor a támogatásra az igény benyújtásra kerül, igazolni kell, hogy az önerő megvan a beruházáshoz. Ha viszont a kérelmező egy összegben kéri a támogatást, amikor a beruházás már megvalósult, akkor ebben az esetben nem kell az önerő igazolást benyújtani.

Az igénylők lehetnek:

Jogi forma szerint:
– kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
– SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
– szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:
– 113 Korlátolt felelősségű társaság
– 114 Részvénytársaság
– 116 Közkereseti társaság
– 117 Betéti társaság
– 121 Szociális szövetkezet
– 122 Takarék- és hitelszövetkezet
– 123 Iskola szövetkezet
– 124 Agrárgazdasági szövetkezet
– 126 Biztosító szövetkezet
– 128 Foglalkoztatási szövetkezet
– 129 Egyéb szövetkezet
– 141 Európai részvénytársaság (SE) 9 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján. 21
– 142 Európai szövetkezet (SCE)
– 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
– 228 Egyéni cég
– 231 Egyéni vállalkozó

 

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása