A szocpol visszafizetésének szabályai 2014-ben

A magyar állam által 2012-ben újraindított szocpol 2014-ben továbbra is igényelhető, amely sok családnak és egyedülálló gyermekesnek jelent nagy segítséget az új lakás megvételére, vagy megépítésére.

A szocpol két évvel ezelőtti bevezetése óta a támogatás összege növekedett, de sajnos úgy látszik hogy a megemelt támogatás sem annyira csábító, hogy többen lépjenek be a támogatottak körébe, de az is igaz, hogy a munkanélküliségi adatok semmit nem változtak a két év alatt, a jövőt sokan teljesen kiszámíthatatlannak és bizonytalannak tartják, és hazánkban a devizahitelezésnek is köszönhetően jelentősen megcsappant a bankokba vetett bizalom mértéke. Így az állam eddigi emelései nem érték el céljukat, hogy a magyar építőipar egyre több lehetőséghez és forráshoz juthasson.

hirdetes

Kötelező érvényű szocpol szabályok

Bár a szocpol egy nagyon jó lehetőség a gyermekkel rendelkezők, vagy a gyermeket belátható időn belül tervezők számára, nem mindenki van tisztában azzal, hogy milyen szabályok megszegése esetén lehet kötelező a felvett szocpol teljes összegű visszafizetése. A szocpollal kapcsolatban mindent kormányrendeletek szabályoznak, így van ez a visszafizetés szabályaival is.

Minden szocpollal kapcsolatos lakásra, vagy ingatlanra terhelési és elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, mely 10 évre és a Magyar Állam javára szól. Több különböző oka is lehet annak, hogy a szocpol visszafizetésére kötelezhetik annak igénylőjét.

Az ok többek között az lehet, hogy amennyiben a szocpol igénylésének segítségével megvett, megépített vagy kibővített ingatlant valamely okból (kivéve katasztrófa esete) lebontják, vagy elidegenítik, vagy már nem a szocpol igénylője és annak gyermeke lakják, vagy átengedték a lakás használatát valaki másnak, a szerződésben meghatározott lakáscéltól eltérő módon hasznosítják. Ezekben a fent felsorolt esetek valamelyikének előfordulása esetén az úgynevezett kincstári igazgatóság fogja a szocpol igénylőit a támogatás teljes összegének visszafizetésére kötelezni.

Természetesen bizonyos esetekben arra is lehetőséget nyújt a kincstár, hogy a szocpol igénybe vevője a visszafizetés felfüggesztését kérje. Feltételként az van megszabva, hogy amennyiben a szocpolra jogosult személy, vagy személyek az ingatlant elcserélték, vagy elidegenítették a 10 év lejárta előtt, a kincstár felé kifejezésre juttassa azon szándékát, hogy az előállt lakásproblémát vagy építés, vagy vásárlás útján kívánja megoldani.

Ekkor egy úgynevezett felfüggesztés kerül megállapításra, amely ingatlan vásárlás esetén 1 év lehet, építés esetén pedig 3 év. Tulajdonképpen ebben az esetben is van egy visszafizetés, amely azt jelenti, hogy a támogatás összegét egy letéti számlára helyezi el a szocpol igénybe vevője, és ha a határidőn belül sikerül a kincstár számára megnyugtató módon rendezni a problémát, akkor a befizetett támogatást újra megkapja. További egy év hosszabbítás is kérelmezhető, erről szintén a kincstár hoz döntést.

Mindeközben az előző lakásról a kincstár leveszi a jelzálogot, és ha megvan az új lakás, vagy építkezés, akkor áthelyezi arra. A vásárlásra, vagy építkezésre fordított összegeket hitelt érdemlő módon igazolni kell a kincstár számára.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása