Ősztől jöhet a félszocpol?

A kormányzat ősszel új otthonteremtési programot hirdet, amelynek keretein belül számtalan új lehetőséget szeretnének megvalósítani, így például a szocpol kiterjesztését is. Hogy ez vajon csak egy választási fogás az önkormányzati választások előtt vagy egy komoly kormányzati szándék, ez jó kérdés.

Amit a hitelmindenkinek.hu -ra küldenek kérdésekből kiderül nagyon nagy igény van a Szocpol módosítására, hogy minél több család részére megoldódjanak a lakás problémái. Nézzük miről is szól ez a hír.

hirdetes

A jövő lakáspolitikai intézkedései

A kormány eltökélt szándéka, hogy segítő jobbot nyújtson azoknak a családoknak, akik szeretnének saját otthont teremteni maguknak. Ennek következtében módosítanak ősztől a lakáspolitikán, ezáltal kiterjesztésre kerül a szocpol, megjelenik a bérlakás-piac, ezen felül pedig támogatásra kerülnek a lakásfelújítások is az áfa-csökkentés mellett. A konkrét intézkedések egyelőre még nem teljesen ismertek a nagy nyilvánosság előtt, de a kormány ősztől radikális változásokra készül, amire szüksége is van az országnak. Hazánkban a lakosság jelentős százaléka még mindig saját tulajdonú ingatlanban lakik, ami Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban egyáltalán nem jellemző.

Éppen ezért a magyar társadalom számára elengedhetetlen, hogy saját házzal, saját otthonnal rendelkezzen. Ez történelmi okokra és egyéb tényezőkre vezethető vissza. A rendszerváltást követően a lakástulajdonlás aránya jelentősen megnőtt, miután a lakások privatizációja, valamint az adózási és a támogatási rendszer is azt támogatta, hogy a családok saját házzal, saját otthonnal rendelkezzenek. A lakásszerzésnek mindmáig nagyon alacsony az adókulcsa, ezáltal nem kell ingatlanadóval számolniuk a tulajdonosoknak, sőt mi több, a kormányzati intézkedések most szintén a lakástulajdon megszerzését célozzák meg ősztől.

Bővül a szocpol, és jöhet a félszocpol

A szocpolt a jelenlegi formájában nagyon sokan szigorúnak tartják, ami tökéletesen megmutatkozik abban a statisztikában, miszerint nem tudott élénkülést hozni az új lakások piacára. A jelenlegi jogszabályok szerint például állami támogatás egyáltalán nem is igényelhető használt ingatlanokra, de újak esetén is olyan szigorúak a feltételek, hogy azzal csak kevesen tudnak élni.

A szocpol összege jelenleg a gyerekek számától, a lakóingatlan területének méretétől, valamint az energetikai besorolástól függ, de a korlátozás szerint kizárólag azokra az ingatlanokra lehet igényelni, amelyeken a teljes nettő alapterületre vonatkozó négyzetméterben megadott ár nem haladja meg a 300 ezer forintot.

A szocpol enyhítése vélhetően rendkívül pozitív hatást gyakorolna az új lakások piacára, de óriási segítség lenne a félszocpol visszatérése is, ami szintén élénkítően hatna. A félszocpol ugyanis végre újra beindíthatná a használt lakások piacát is, mivel a bankok a támogatás összegét akár önerőként is elfogadhatnák. Természetesen az ezen felül is kérdéses, hogy amennyiben mindez bevezetésre kerül, vajon milyen hatást gyakorolhat a gazdaságra. A legpozitívabb előrejelzések szerint óriási élénkülés várható!

A kormányzat természetesen a szocpol mellett még számtalan más befolyást is gyakorolhat az ingatlanpiacra, így például a gazdasági növekedés elősegítésével. Mivel az ingatlanpiac, illetve a konjunkturális változások között szoros a kapcsolat, illetve az összefüggés, ezért elemzők szerint az ingatlanszegmens beindulása elképzelhetetlen volna egy folyamatos és jelentős gazdasági növekedés hiányában. Hosszabb távon tehát mindennek befolyása lenne a demográfiai folyamatokra is, ám mindez csak nagyon hosszú távon, évtizedek múlva éreztetheti hatását. Az ingatlanpiaci folyamatok tekintetében nagyon fontos szerepe van ugyanakkor a hitelpiac alakulásának is, így amennyiben könnyebben hozzáférhetőek lennének a hitelek, az jó hatást gyakorolhatna a teljes gazdaságra is.

Válás után visszafizettethetik a szocpolt?

A szocpol szabályai az utóbbi években annyira megszigorodtak, hogy rengeteg változás és kiskapu akadt, aminek köszönhetően a felvett kölcsönt visszafizettethetik velünk.

A válás problémája a szocpol tekintetében

A szocpol visszafizettetésére csak nagyon ritkán kerül sor, és akkor is általában olyan esetekben, ha a felek figyelmetlenek voltak, vagy valami olyan előre nem vált dolog következik be, amire senki sem számított. Sokakban felmerül a kérdés, hogy a válás önmagában már lehet-e egy ilyen indok, aminek következtében visszafizettethetik velünk a szocpolt? Vegyünk egy példát, amelyben egy átlagos, három gyermekes család szerepel, akik éltek a gyermekek adta előnyökkel, és igényelték a szocpolt, illetve az ehhez kapcsolódó áfa-visszatérítést is. Az édesanya és az édesapa házastársi kötelékben éltek, éppen ezért az ingatlant a kettejük nevére íratták.

A pár viszonya azonban megromlott, így válásra került a sor, ami azzal járt együtt, hogy az édesapa elköltözött, amit volt felesége a kincstárnál be is jelentett. A volt férj ezt követően felszólítást kapott, amelyben arra kötelezik, hogy fizesse vissza a kapott anyagi támogatás rá eső részét még úgy is, hogy az ingatlan tulajdoni joga továbbra sem változott meg, mindössze az édesapa lakhelyében történt módosulás. A problémát tovább bonyolítja, hogy az édesapa időközben vásárolt egy másik házat, amit szintén a saját nevére íratott. Ezek után vajon jogosan kell visszafizetnie a szocpol ráeső részét?

Nem a válással van a probléma

A fenti példa érdekessége, hogy alapesetben nem a válás volt az oka annak, hogy az édesapa felszólítást kapott a szocpol visszafizetésére! A lakásépítési kedvezmény kormányrendelete ugyanis teljes egészében és pontosan kijelenti, hogy milyen esetekben kell visszafizetnie a támogatásban részesülőknek a megkapott támogatást. Példának okáért, a visszafizetési kötelezettség így nem csak abban az esetleg terheli az igénylőket, avagy esetünkben az igénylőt, ha megválik, tehát eladja saját részét, hanem akkor is, ha a támogatásból épített lakás már nem szolgál az ő állandó lakhelyéül.

A jogszabály tehát kissé paradox módon kijelenti, hogy bár a ház a miénk maradhat, mi birtokolhatjuk, de amennyiben nem lakunk ott, elköltöztünk onnan, és ezt jelentjük is a kincstár felé, akkor a szocpol és az adó-visszatérítés követelése teljesen jogszerű. Mint ismert, a szocpoltámogatás 2009-ben eltörölték, 2012-ben ismét engedélyezték új lakás építésére és vásárlására. Amennyiben ezt igényeljük, és építünk belőle egy saját otthont, akkor a jogszabály kimondja, hogy sem az igényléskor nem lehet a nevünkön másik lakóingatlan, sem az igénylést követően, csak és kizárólag az, amelyiket a támogatásból felépítettünk, illetve megvásároltunk magunknak.

Kivételek természetesen akadnak, azonban a fenti példa nem jelent kivételt, hiszen nem külső tényező hatására történt a kiköltözés, illetve a tulajdonjog, valamint a lakhatási jog gyakorlása. Minden más esetben az adott személy nem jogosult a szocpol igénybevételére. Amennyiben el szeretnénk kerülni a hasonló helyzetet, akkor létezik egy kiskapu, illetve egy jogszabályi kibúvó, amivel feltétlenül élnünk kell. Ha tehát válásra kerül a sor szocpol felvétele után, az eset alatt a házassági vagyonmegosztási szerződésben le kell mondanunk a ház tulajdonjogáról, amit így volt párunkra kell ruháznunk. Amennyiben ez megtörténik, akkor a kincstár a későbbiekben sem a szocpol kedvezményének visszafizetésére sem az adó-visszatérítésre nem kötelezheti a ház egykori tulajdonosát.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása