Munka törvénykönyve felmondás a dolgozó részéről – Ezt tudnia kell!

A munka törvénykönyve felmondás a dolgozó részéről is értelmezésre szorul. Érdemes talán az azonnali felmondás témakörét körül járni, hiszen a legtöbb esetben ez fordul elő.

Régebben ez volt a rendkívüli felmondás, talán ezzel az elnevezéssel többen is ismerik, hiszen ezen a néven jegyezte a Munka Törvénykönyve is. 2017 évben mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató élhet az azonnali felmondás jogával.

hirdetes

Mit kell tudni a munka törvénykönyve felmondás a dolgozó részéről alapvető szabályairól?

Nagyon fontos tudni, hogy a közlés időpontjában azonnal hatályba lép a felmondás, ám a határozott és a határozatlan idejű munkaviszony esetében is érdemes tudni a legfőbb ide vonatkozó szabályokat. Az azonnali felmondás legfontosabb része, hogy írásban és a lehető legrövidebb időn belül kell a másik fél tudomására hozni. A felmondás azonban nem elég egy sorban, hiszen alapos indoklást is kell írni, hogy miért ragaszkodik az adott fél az azonnali felmondáshoz.

A munka törvénykönyve felmondás a dolgozó részéről miként lehetséges?

Mind a dolgozó, mind pedig a munkaadó lehet a kezdeményező fél. A súlyos gondatlanság, a szándékosság és a munkavégzés megnehezítése éppen indok lehet mindkét fél részéről. Ezek természetesen a legjobb esetben mindig szabályozva vannak a munkaszerződésben.

Olyan esetekben is be lehet adni az azonnali hatályú felmondást, ha olyan magatartást tanúsít bármelyik fél, amely az adott vállalkozás számára kárt okozhat. Mint azt az előzőekben már említettük az indoklást mindenképpen le kell írni, hiszen a jogszerűség csak ebben az esetben ellenőrizhető.

Ez azért fontos, mert sok esetben akár a bíróságig is eljut egy-egy ilyen ügy és az is előfordulhat, hogy a 3. fél fogja a végső döntést meghozni az azonnali felmondás ügyében. A felmondás okára vonatkozóan nincsenek sablonok, hiszen mindent az adott helyzet ad, azaz minden azonnali felmondásnak más az indoka. Ez függ az adott személy munkakörétől, a körülményektől.

Ezeket mindig összességében szükséges vizsgálni annak érdekében, hogy a megfelelő indoklás leírható, azaz meghatározható legyen. A munka törvénykönyve felmondás a dolgozó részéről esetében már nagyon sok üggyel futottak össze a bírák, ezért nagyon vitás esetekben alapul lehet venni régebbi példákat is.

Néhány példa, amelyek esetében biztosan megállja a helyét az azonnali felmondás

A munka törvénykönyve felmondás a dolgozó részéről megvalósulhat akkor, ha a vezető megköveteli a munkavállalótól a magáncélú munkavégzést. A munkáltató részéről pedig akkor tud megvalósulni a felmondás, ha a munkavállaló megszegi a végzett munkakörével kapcsolatos bármely kötelezettségét vagy igazolatlanul van távol, esetleg ne megy el a kötelező munkavédelmi oktatásra.

Akkor is azonnali felmondás járhat a munkavállalónak, ha munkaadójának jelentős kért okoz a munkavégzés során.

Miről rendelkezik még az Új Munka törvénykönyve és mi vonatkozik a munkavállalókra?

A rendelkezés szerint a próbaidő egész ideje alatt bármelyik fél élhet az azonnali felmondás lehetőségével ez a határozott és a határozatlan munkaviszonynál is ugyanígy van. A munkavállalói oldalról történő azonnali felmondás esetében egyáltalán nem kell a munkaadó beleegyezése. Viszont ebben az esetben nagyon átgondoltan kell cselekedni, hiszen a visszaút már nehezebb, abba viszont bele kell egyeznie a munkaadónak.

A munka törvénykönyve felmondás a dolgozó részéről végkielégítéssel is járhat, ha a munkaadó súlyos kötelezett szegést követ el. Ezt ugyanúgy bele kell vennie az indoklásba a munkavállalónak, ahogy ez a tudomására jut. Mi az, ami azonnali felmondásra adhat okot egy munkavállalónak? A munkáltató kötelezettséget szeg, megnehezíti a munkavégzést, illetve a munkahelyi körülményeket. Ezeket az állításokat azonban nem csak le kell írnia a munkavállalónak, hanem hitelt érdemlően bizonyítania is.

Szükséges alaposan áttanulmányoznunk a munkaadói oldal felmondási lehetőségeit is, hogy teljes képet kapjunk
A munkáltató akkor élhet az azonnali felmondással, ha a munkavállaló követ el súlyos kötelezett szegést. A szabályszerű munkavégzés elmaradása esetén ugyanúgy indoklás mellett élhet az azonnali felmondással. A kötelezett szegés lehet súlyos gondatlanságból elkövetett vagy szándékos is. Nézzünk pár konkrét példát.

A munkavállaló a munkaadó cégével azonos gazdasági társaságot alapít, indoklás nélkül távol marad, adatokat másol le, vagy azokat ellopja, bűncselekményt követ el, amely akár a munkáltató üzleti partnere akár az ügyfele, alkoholos állapotban végzi a munkát, ha azt a szerződésben tiltották.

A felmondási tilalmak ezekben az esetekben nem védik a munkavállalót, tehát végkielégítésről sem kell álmodozni. Viszont azt nagyon fontos megemlítenünk, hogy az azonnali felmondásnál lehetőséget kell biztosítani a munkavállalónak arra, hogy védekezzen. Ennek elmulasztása következményekkel is járhat.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása