Mi az a rulírozó hitel? Mikor segíthet?

A rulírozó hitel egy rugalmas hitelkeret, amely forgóeszköz célra nyújthat segítséget. A hitelnek az igénybevétele és annak visszatöltésének kezdeményezése az ügyfél oldaláról történik. Ez a hitel mindazoknak előnyös, akik olyan hitelkeretre vágynak, amely egyszerűen hozzáférhető és törleszthető, nincsen meghatározva a törlesztés nagysága és időpontja, akár szabadon is felhasználható és kamatot csak azután az összeg után kell fizetni, amely ténylegesen felhasználásra kerül.

Rulírozó jelentése

A rulírozás azt jelenti, hogy az ügyfél a visszafizetésre kerülő tőkeösszeget ismételten lehívhatja, azaz folyamatosan újra felveheti ugyan azt a hitelt. A felvehető összeg nem haladhatja meg azt az összeget, amely a kölcsönszerződésben rögzítésre került.

hirdetes

Rulírozó hitelkeret

A rulírozó hitelkeret az a keret, amely mindig visszatöltésre kerül az adós részéről és ezt rögzítik a szerződésben is.

Mi a rulírozó hitel

A rulírozó hitel segítséget jelenthet a vállalkozásoknak amikor átmeneti gondokkal küzdenek, esetleg szezonalitás miatt kerülnek problémás helyzetbe vagy forrásra van szükségük egy elnyert pályázat előfinanszírozása kapcsán. A hitel lényege, hogy a vállalkozás egészen a hitel lejártáig, ha visszafizetést gyakorol, akkor mindig annak arányában veheti fel a hitelkeret teljes összegét. A hitel már nagyon sok vállalkozásnak nyújtott segítséget, hiszen ebben a konstrukcióban ötvöződik a folyószámlahitel és az eseti hitel összes előnye.

Kik vehetik fel a hitelt?

Szövetkezetek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb gazdálkodó szervezetek, egyéni cégek és mezőgazdasági őstermelők.

Milyen dokumentumokat kell bemutatni a rulírozó hitel igénylésekor?

Hiteligényléskor ki kell tölteni egy hiteligénylő lapot, egy kiegészítő adatlapot, be kell mutatni a céges dokumentumokat (cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés, vállalkozói igazolvány), közjegyzői cégaláírási nyilatkozat, utolsó 2 lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói, főkönyvi kivonat (utolsó 2 év és utolsó lezárt negyedév), együttes igazolások, amelyek 30 napnál nem régebbiek NAV, VPOP és TB. Be kell mutatni az iparűzési adó befizetéséről szóló igazolásokat, a pénzforgalmi számlák banki kivonatait és még egy pénzforgalmi tervet is a hitel végéig. A hitelkérelmet a kiválasztott pénzintézetnek kell benyújtani és csatolni kell minden szükséges hivatalos dokumentumot is.

Rulírozó hitel fedezete

A rulírozó hitelnél fedezetként szolgálhat az ingatlanon alapított zálogjog, garancia és készfizető kezesség, egyéb pénzügyi biztosíték (értékpapír óvadék, készpénz), zálogjog (ingó vagyontárgy, jog, követelés).
Pár példa a rulírozó hitelre a hazai pénzintézeteknél

CIB rulírozó hitel

A CIB Banknál egyedi jóváhagyás alapján lehet felvenni a hitelt és a vállalkozás éves nettó bevételétől, valamint hitelmúltjától és az adósminősítéstől teszik függővé a folyósítást. A fedezet egyedi döntés alapján kerülhet meghatározásra. A hitel futamideje maximum 3 év lehet.

K&H forgóeszközhitel

A pénzintézet finanszírozási megoldást nyújt a vállalkozásoknak helyzetük stabilizálására, az átmeneti forráshiányok azonnali kezelésére. A vállalkozás finanszírozási igényeihez alkalmazkodó konstrukció rugalmas futamidőre és hosszú fizetési határidőkkel vehető igénybe. A hitel célja lehet működési költségek kiegyenlítése, termelés, kereskedelmi forgalom finanszírozása, forgóeszközök vásárlása. A hitelt forintban, euróban, amerikai dollárban is fel lehet venni, de csak abban az esetben, ha a vállalkozás rendelkezik az adott devizában bevétellel. Ezt a hitelt fel lehet venni nem rulírozó hitelként is, ekkor a maximális hitelkeret összegéig gazdálkodhat az összeggel a vállalkozás a futamidő teljes időtartama alatt.

Mire kell figyelni lehívásnál és mit hogyan ellenőriznek a bankok?

Forgóeszközhitelnél a hitelkeretet csak számla ellenében lehet lehívni, amelyet a bankok szigorúan ellenőriznek. A nettó számlaérték körülbelül 70-80 százalékát folyósítják, tehát nem a teljes számlaértéket. A hitel kihasználtságát ezen felül általában havonta vagy negyedévente ellenőrzik a bankok. A lehívások nem haladhatják meg azt a határt, amely a szerződésben rögzítésre került. Ha ez mégis megtörténik, akkor a bankok felszólítást küldenek és el kell kezdeni a rulírozó hitel azonnali törlesztését.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása