A közjegyző kereső segít, ha sürgősen közjegyzőre van szükségünk

Közjegyzőre több élethelyzetben is szükségünk lehet, hiszen ma már szinte semmit sem lehet és érdemes enélkül elintéznünk, talán ezért is az interneten egyre több közjegyző kereső érhető el. Ha például albérletet adunk ki, akkor is javasolt a közjegyző által kiállított hivatalos irat, hiszen így bebiztosíthatjuk azt, hogy a bérleti díj összege biztosan befusson hozzánk.

Mikor kell közjegyző

A közjegyzők közhitelességgel vannak felruházva, ami azt jelenti, hogy állami igazságszolgáltató tevékenységben végzi a munkáját. A közjegyző ennek értelmében pártatlan jogi szolgáltatást nyújt és célja, hogy a jogvitákat sikerüljön peren kívül elintézni. Minden közjegyzőt az igazságügyminisztérium nevezi ki. Fontos tudni, hogy a közjegyzők díjait a 14/1991. (XI.26.) IM rendelet szabályozza. A közjegyző a rendelet alapján a tevékenységre fordított idő alapján határozhatja meg a munkadíját. Csak olyan ügyletekben lehetnek segítségünkre, amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek teljesen megfelelnek. A közjegyző a közreműködést meg is tagadhatja.

hirdetes

A közjegyző a következő ügyekben lehet segítségünkre:

• Különféle okiratok megszerkesztése. Pl. kölcsön szerződés, öröklési szerződés, tartási szerződés, házassági vagyonjogi szerződés, ajándékozási szerződés, adásvételi szerződés, bérleti szerződés. Segíthet egy végrendelet hitelesítésében is, valamint tartozáselismerő és egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok hitelesítésében. A közokirat azért előnyös, mert peres eljáráson kívüli közvetlen végrehajthatóság jellemzi, így nem szükséges bíróságra szaladgálni, ha véletlenül bármilyen probléma bekövetkezne.
• Ténytanúsítványok elkészítése, ilyen lehet a másolathitelesítés, az aláírás hitelesítés, közhiteles nyilvántartás tartalmának tanúsítása pl. versenypályázat esetén eredményhirdetés tanúsítása, stb.
• Végintézkedések közokiratba foglalása, illetve segíthet a Végrendeletek Országos nyilvántartásba vételében is. Ez azért fontos, hogy az örökhagyó végrendelete még véletlenül se vesszen el, hiszen amikor a hagyatéki eljárást lefolytatják, akkor a közjegyzőnek minden esetben ellenőriznie kell ezt a nyilvántartást.
• Hagyatéki eljárás lefolytatása. Az eljárás során közli a tényállást, az irányadó rendet és meghozza a hagyatékátadó végzést. Ha az elhalálozott után nem marad semmilyen vagyon, akkor egy öröklési rend igazolást kell kiállítania, majd egy öröklési bizonyítványt.
• Őrzési tevékenységek végzése. Ilyen lehet egy okirat, a pénz és az értékpapír őrzése. Megőrizhetnek váltót és információhordozókat is, amelyek átvételéről jegyzőkönyv is készül. Bizalmi őrzésre átadható pénz, értéktárgy és értékpapír is.
• Fizetési meghagyásos eljárás esetén a behajtásokat nagyon gyorsan el lehet intézni a közjegyzők segítségével.
• Egyéb nemperes eljárások, mint például egy előzetes bizonyítás lefolytatása vagy egy élettársi kapcsolat megszüntetése.
• A közjegyzők működtetik az úgynevezett MOKK nyilvántartó rendszert, az Élettársi Nyilatkozatot Nyilvántartását, a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartását, a Hitelbiztosítéki nyilvántartást, az Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartását, a Zálogjogi Nyilvántartást és a Végrendeletek Országos Nyilvántartását is.

Magyar országos közjegyzői kamara mivel foglalkozik

A MOKK-ot egy 30 tagból álló választmány irányítja. Tagjai a területi kamara elnöke, az elnökségbe megválasztott 4 közjegyző és 1 közjegyzőhelyettes. A közjegyzők 4, a közjegyzőhelyettesek 2 évre szóló mandátummal rendelkeznek. A MOKK országos elnökségét az elnök, a 2 elnökhelyettes, a 3 elnökségi tag és a pénztáros alkotja. Az országosa elnök önállóan nem intézkedhet minden ügyben, ezért ilyenkor az országos elnökség intézkedik. A MOKK a területi kamarák hozzájárulását meghatározza, jogszabályokat kezdeményez, meghatározza az éves költségvetését az országos kamarának és elfogadja a beszámolót.

További tevékenységei:
• központi nyilvántartások létrehozása és vezetése, a szükséges számítógépes rendszer üzemeltetése
• kapcsolatot tart a külföldi és a hazai szakmai szervezetekkel
• ellátja a közjegyzők érdekképviseletét
• a közjegyzők és a területi kamarák között egyeztetést végez vitás ügyek esetén
• szakvéleményt ad felkérés esetén
• statisztikai adatszolgáltatást végez
• elektronikus, valamint közjegyzői levéltárat működtet
• kötelezi a közjegyzőket a közjegyzői hozzájárulás megfizetésére
• szakmai oktatásokat és továbbképzéseket szervez a területi kamara tagjainak
• kiállítja a közjegyzői okiratok, valamint a hitelesített okiratok tanúsítványát
• elektronikus letéti tárt vezet

Mokk közjegyző kereső

A MOKK oldalán találhatunk egy közjegyzőkeresőt is. A kereső roppant egyszerűen használható, hiszen csak be kell írni azt a helyiséget, ahol közjegyzőt keresünk és egy térképes felületen máris megjelenik a közelben elérhető közjegyzők listája pontos címmel és a telefonszámmal együtt.

mokk.hu belépés

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjára csak a közjegyzők léphetnek be. Felhasználónév, jelszó és token megadása mellett. Az oldalra jelszóval és aláírással is be lehet lépni. A Kamara honlapjára magánszemélyek nem léphetnek be, de a közjegyző kereső bármikor használható.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása