Minden, amit most 2023-ben a gyes igénylés kapcsán tudni érdemes

2023-ben is sokak számára fontos, hogy a gyes igénylés jelenleg miként intézhető. Cikkünkben igyekszünk segíteni azoknak, akik nem rendelkeznek kellő információkkal vagy esetleg a jelenlegi munkahelyük nem tud ebben segítséget nyújtani.

hirdetes

Ügyfélkapu gyes igénylés

A gyes igénylés ma már az eÜgyfél portálon keresztül is elintézhető. Ha elektronikusan szeretnénk az ügyeinket intézni, akkor ahhoz mindenképpen ügyfélkapus regisztráció szükséges. Oda kell figyelni, hogy ez nem lehet ideiglenes regisztráció, hanem már aktivált regisztrációra van szükség. Az ügyfélkapu regisztrációt az okmányirodákban lehet elintézni. Ha bejelentkezés nélkül szeretnénk pár űrlapot letölteni, akkor azt bármikor megtehetjük az ügyfélkapu felületén. Azok, akik rendelkeznek digitális aláírással a felületen keresztül is be tudják adni az igénylést. Akik nem rendelkeznek digitális aláírással csak le tudják tölteni a nyomtatványokat, majd azt kitöltés után postai úton vagy személyesen tudják eljuttatni az illetékes hivatalnak.

A Gyes igényt a lakóhely szerinti illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál vagy a munkahelyen lehet benyújtani. A munkahelyeken csak akkor van erre lehetőség, ha családtámogatási kifizetőhelyként is működik. A formanyomtatvány: „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” címet viseli. Amennyiben nagyszülő igényli a gyest, úgy az előzőekben említett nyomtatványt és a „Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” nyomtatványt szükséges kitölteni.

Gyes igénylés nyomtatvány 2023

Mint már említettük a gyes igénylés benyújtása egy nyomtatvány kitöltésével indítható el. A nyomtatvány innen is le lehet tölteni: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/64/K%C3%A9relem%20GYES%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra%202021.%2009.%20el.pdf. A nyomtatványon fel kell tüntetni a kérelmező és annak házastársának személyes adatait. Ezután természetesen a gyermek vagy gyermekek adatait is ki kell tölteni, így a név, születési hely, születési idő, az anya születéskori neve, a gyermek családi jogállása és hogy mióta van a gyermek a háztartásban.

A nyomtatványon lehetőség van megjelölni, hogy a gyermek tartósan beteg vagy esetleg súlyosan fogyatékos-e. Betegség, fogyatékosság esetén szükséges, hogy az orvos elektronikusan is beküldje igazolásként a hivatalos papírokat. Az adatok megadása után következhetnek a jogosultság megállapításához és a folyósításhoz szükséges adatok. Az igénylő személyes adatait kell még kitölteni a nyomtatványon. Szerencsére a nyomtatványhoz minden igénylő kap egy tájékoztatót és egy útmutatót is, hiszen enélkül igen nehézkes lenne az adatlap helyes kitöltése. Akiknek a munkahelyük kifizetőhely ott biztosan szívesen nyújtanak segítséget az űrlap kitöltésében.

Gyed után gyes igénylés

A gyed után lehet beadni a gyesre az igénylést, amely a gyermek 3 éves életkoráig jár. Ikergyermekek esetén pedig egészen a tankötelessé válásig. Ha súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg a gyermek, akkor egészen 10 éves koráig folyósítják a gyes-t. Amennyiben a gyermek gyámmal él, úgy a kirendelt gyám veheti igénybe a gyes folyósítását.

Örökbefogadó szülőnek is jár a gyes amennyiben a kihelyezéstől számított 6 hónapig gyermekgondozási ellátást vett fel, vagy ha a gyermek a 3. életévét betöltötte vagy ikergyermekekről van szó, akik már nem tankötelesek, de a 10 éves életkorukat még nem érték el. Nagyszülő is igénybe veheti a gyes-t a következő esetekben: a gyermek betöltötte az első életévét, a szülő háztartásában történik a gyermek nevelése és gondozása is, a szülők írásbeli nyilatkozatot tettek, hogy lemondanak a nagyszülő részére az ellátásról, illetve akkor is igényelheti a nagyszülő, ha nincsen más olyan gyermek a háztartásban, akire gyes-t igényelnek.

Ezeken felül a nagyszülőnek vállalnia kell, hogy megfelel az ellátásra jogosultság feltételeinek és a szülők esetében is fennállnak a feltételek. A nagyszülőknek folyósított gyed megszűnik, ha a szülő visszavonja nyilatkozatát vagy ha a szülők részéről lehetővé válik a saját jogú igénybevétel, ha a 3 évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátásra intézményben helyezik el. A nagyszülők a gyermek 3 éves kora után folytathatnak kereső tevékenységet, de az a heti 30 órát nem haladhatja meg. Amennyiben a munkavégzés a saját otthonában történik, úgy nincsen időkorlátja a munkavégzésnek.

Melyek azok az esetek amikor nem járhat a gyes?

Nem jár a gyes a szülőnek, ha

  • a 6 hónaposnál fiatalabb gyermeket bölcsödébe adják
  • a fél évesnél fiatalabb gyermek esetén a szülő keresőtevékenységet folytat
  • ha a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, tartós vagy átmeneti nevelésbe vették
  • szabadságvesztés büntetését tölti vagy előzetes letartóztatásban van
  • a gyermek elhalálozik
  • ha rendszeres pénzellátásban részesül az 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint.

Miként lehet a gyes mellett keresőtevékenységet folytatni?

Az igénylő a gyermek 6 hónapos koráig keresőtevékenységet nem folytathat. A gyámok azonban folytathatnak keresőtevékenységet időkorlátozás nélkül. A nagyszülők esetében már az előzőekben leírtuk, hogy 30 órát dolgozhatnak maximum 1 héten. Az örökbefogadó szülő szintén heti 30 órás munkát vállalhat a gyes mellett. Itt fontos megjegyezni, hogy a nevelőszülői jogviszony nem minősül kereső tevékenységnek.

Már gyes-extra is igényelhető

A gyes-extra a 2013.12.31. előtt született gyermek után jár a még gyesre jogosult szülőnek, ha ezen időpont után újabb gyermeke születik, esetleg újabb gyermek kerül a családba. Gyes-t maximum 2 gyermekre lehet felvenni. Ha ikergyermek születik, akkor azt egy gyermeknek kell tekinteni a gyes szempontjából. A gyest mindig csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.

A gyes igénylés tehát személyesen vagy Ügyfélkapun keresztül is igényelhető, így mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a legrövidebb idő alatt megigényelje a gyermeke után járó támogatást.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása