Csecsemőgondozási díj – Pénzügyi tervezés várandósan

A pénzügyi tervezés minden élethelyzetben, minden változás előtt rendkívül fontos. Nincs ez máshogy akkor sem, amikor egy új, aprócska családtag érkezése várható.
A tervezés során két fontos tényezőt kell vizsgálnunk. Az egyik, hogy milyen kiadásokkal kell számolnunk, a másik pedig, hogy milyen módon alakulnak a bevételeink.

Fontos szempont, hogy az édesanya hosszabb-rövidebb ideig nem végez kereső tevékenységet. Ezt a kiesést hivatottak pótolni a gyermek gondozása során járó pénzbeli ellátások, a csecsemőgondozási díj (CSED), majd a gyermekgondozási díj (GYED).

hirdetes

Jogosult vagyok-e csecsemőgondozási díjra?

Ön jogosult CSED-re, ha a gyermek születését vagy gondozásba vételének napját megelőző két éven belül, 365 napot biztosítási jogviszonyban töltött.

A csecsemőgondozási díj kérelmezője lehet a szülő nő vagy bizonyos feltételek megléte esetén az örökbefogadó nő, a családbafogadó gyám, a vér szerinti apa vagy az örökbefogadó férfi.
Milyen összegű bevételre számíthat, mint csecsemőgondozási díj?

A CSED összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet veszik figyelembe.

Főszabály szerint a jogosultságot megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafelé számolva, keresnek 180 jövedelemmel ellátott napot (nem kell, hogy ez összefüggő időszak legyen) és ezen 180 nap alapján meghatározott, egy napra eső átlagkeresetet veszik alapul.

A csecsemőgondozási díj mértéke jelenleg 70%, így ennek az egy napra meghatározott összegnek a 70%-a lesz a CSED naptári napi alapja.

A CSED összegének meghatározásánál azok a jövedelmek számítanak, amelyekből levonásra került a 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, tehát pl. a jutalom vagy túlóra számít, de nem számít a keresőképtelenség idejére fizetett táppénz összege vagy a SZÉP kártyára, egészségbiztosítási pénztárba fizetett jövedelem sem. A CSED szempontjából nem beszámítható jövedelmek, mint a táppénz, sem a 180 jövedelemmel ellátott napba, sem a CSED összegének meghatározásába nem számítanak bele.
A megállapított csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, de nem kell utána fizetni társadalombiztosítási járulékot és a családi adókedvezmény is érvényesíthető.

A csecsemőgondozási díj összegének meghatározása elég összetett feladat, de ha szeretne egy közelítő számot látni, ide kattintva, használhatja a CSED kalkulátorok egyikét.
Csecsemőgondozási díj fogalma: biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (24 hét) jár.

A csecsemőgondozási díj fogalma alapján az első fontos kérdés, hogy Önnek van-e biztosítási jogviszonya?
A válasz igen, ha jövedelemmel rendelkezik és jövedelme után munkáltatója vagy saját maga a kötelező adókat és járulékokat megfizeti, azzal a feltétellel, hogy a jövedelme eléri a minimálbér 30%-át (2020-ban: 48 300 Ft).
Amennyiben Ön álláskereső, van biztosítási jogviszonya addig, amíg álláskeresési támogatásban részesül.

Milyen időtartamra jár a CSED?

A csecsemőgondozási díj 24 hétig jár, legkorábbi kezdési időpontja a gyermek várható születését megelőző 4. hét és maximum a gyermek születését követő 168. napig jár. Kivételt képez, amikor a gyermek koraszülött és a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák. Ebben az esetben a szülési szabadság igénybe nem vett részét, az intézetből történő hazaérkezése után, a gyermek egy éves koráig igénybe lehet venni.

2021. július 1-től a csecsemőgondozási díj 70%-ról 100%-ra emelkedik. Így a CSED alapja megegyezik majd a vizsgált időszakban elért bruttó jövedelemmel, amelyből szintén csak családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA-t kell fizetni, így a kézhez kapott CSED összege magasabb lesz, mint a szülési szabadság előtt kézhez kapott jövedelem. Tehát az első hat hónapban a család bevétele a korábbiakkal ellentétben magasabb lesz, mint a kisgyermek érkezése előtt, ez igazán nagy segítséget jelent majd a családoknak.

Hogyan igényelhetem a csecsemőgondozási díjat?

Ha Ön munkavállaló, akkor a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie és leadnia a foglalkoztatójánál.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy őstermelő, akkor az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie és elektronikusan benyújtania a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

A nyomtatványokat ezen az oldalon találja.

A kitöltött kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges csatolnia:
• „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt, de csak abban az esetben, ha Ön a biztosítási jogviszony megszűnését követően igényel CSED-et vagy ha a gyermeke születését megelőző két évben több foglalkoztatója is volt.
• Igazolást az egészségügyi szolgáltatótól, hogy a szülő/örökbefogadó nő az egészségügyi állapota miatt került ki a gyermek gondozását szolgáló háztartásból. Ezt akkor kell csatolnia, ha Ön, mint vér szerinti apa vagy örökbefogadó férfi kérelmezi a CSED-et azért, mert a szülő/örökbefogadó nő egészségügyi okokból nem alkalmas a gyermek gondozására.
• Igazolást a közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejéről. A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges 365 napi biztosítási időbe beleszámít maximum 180 nap köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi idő. Ezt az igazolást akkor kell csatolni, ha Ön szeretne élni ezzel a beszámítással.
• A terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást vagy a várandósgondozási könyv másolatát. Ezt abban az esetben kell csatolnia, ha CSED-et a gyermeke születése előtt kérelmezi, hogy ezzel igazolja a szülés várható időpontját.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, abban az esetben, ha Ön az ellátást csak a szülés napjától és a társadalombiztosítási kifizetőhelynél (foglalkoztatójánál) kérelmezi.

Mennyi idő alatt bírálják el a csecsemőgondozási díjat?

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő naptól számított 8 nap, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el a kérelem és pl. hiánypótlásra van szükség. Ebben az esetben az ügyintézési határidő legfeljebb 60 nap.

Mikor és hogyan történik a CSED kifizetése?

A csecsemőgondozási díjat havonta egyszer, utólag folyósítja a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (tárgyhót követő hó 10. napjáig) vagy a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelye (legkésőbb a bérfizetési napon). A kifizetés kérhető postai úton vagy bankszámálra utalással.

“Munkanélküli CSED”

Amennyiben Ön álláskeresési támogatásban részesülőként kérelmezi a csecsemőgondozási díjat, az összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján fogják megállapítani, azzal a kitétellel, hogy a CSED naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező jövedelem 30-ad részét.

Kaphatok-e CSED-et, ha nem rendelkezem a szükséges biztosítási idővel?

Ha Ön biztosított, de a szükséges 365 nap biztosítási idővel nem rendelkezik, a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy méltányosságot gyakorolva, megállapítsa a csecsemőgondozási díjra való jogosultságot.
Amennyiben maradt még Önben kérdés a csecsemőgondozási díjjal kapcsolatban, további információkat olvashat itt.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása