Az özvegyi nyugdíj megállapítása

Az özvegyi nyugdíjnak kettő fajtáját különböztetik meg: ideiglenes özvegyi nyugdíj és özvegyi nyugdíj. Házastárs, elvált házastárs, bejegyzett élettárs és élettárs is kaphatja ezt a típusú nyugdíjat, ha a nyugellátásról szóló törvényben lévő feltételeknek az adott igénylő megfelel.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhalálozott nyugdíjának 60%-át kaphatja meg, illetve ez az összeg akkor is jár, ha csak megillette volna ez az összeg az elhunytat. A házastársától 1 éve különélő özvegy nyugdíja a tartásdíj összegénél magasabb nem lehet. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat a házastárs halálának időpontjától kezdődően 1 éven keresztül folyósítják. Ha az özvegy egy 1,5 évesnél fiatalabb gyermeket nevel, akkor a 18 hónapos kor betöltéséig folyósítják. Ha fogyatékos vagy tartósan beteg a gyermek, akkor a gyermek 3 éves koráig folyósítják az ideiglenes özvegyi nyugdíjat.

hirdetes

Rendes özvegyi nyugdíj

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítását követően rendes özvegyi nyugdíjra is jogosult lehet az özvegy, ha betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt vagy megváltozott munkaképességű vagy árvaellátásra jogosult (fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyereket nevel vagy minimum 2 gyermek eltartásáért felel). Az özvegyi nyugdíjat ezen kívül megkapja a házastárs, ha a házastárs 1993. március 1. előtt hunyt el és azóta eltelt maximum 15 év, illetve akkor, ha a halál bekövetkezte 1993. február 28-a utánra tehető és az elhalálozástól eltelt maximum 10 év.

A rendes özvegyi nyugdíj mértéke

Ha az özvegy betöltötte a nyugdíjkorhatárt vagy megváltozott munkaképességű, de saját nyugdíjat még nem kap, akkor az elhunyt halálának időpontjában járó öregségi nyugdíj 60 százaléka folyósítható számára. A rendes özvegyi nyugdíjat, amennyiben több jogosult is van, úgy azt egyenlő arányban kell megosztani. A rendes özvegyi nyugdíj mértéke lecsökken 30 százalékra, ha az özvegy emellett más ellátásban is részesül, mint például a rokkantsági ellátás, a saját jogú ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti járadék, átmeneti bányászjáradék, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás.

Öregségi és özvegyi nyugdíj együtt

Ha az özvegy saját jogú nyugellátásban részesül, akkor a nyugdíj mellett az özvegyi nyugdíj 30 százalékos és ez akkor jár számára, ha a házastárs halálától számított 10 év még nem telt el. A 30 százalékot szintén az elhunyt halála időpontjában megillető nyugdíjból számítják. Az öregségi és özvegyi nyugdíjat egyszerre megkaphatják a korhatár előtti ellátásban, táncművészeti járadékban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülők is.

Meddig jár az özvegyi nyugdíj?

Az özvegyi nyugdíj a rendes nyugdíj mellett a nyugdíjazottat folyamatosan megilleti. A folyósítás nem fog megszűnni, csak kivételes esetekben.

Mikor nem jár az özvegyi nyugdíj?

Az özvegyi nyugdíj nem jár az özvegynek, ha a társ elvesztése után újra házasodik vagy élettársi kapcsolatot létesít. Megszűnik az özvegyi nyugdíj folyósítása abban az esetben is, ha változás áll be az egészségi állapotában és meghaladja az 50 százalékot, illetve, ha már nem kapja az árvaellátást.

Mi történik akkor, ha az elhunyt magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezett?

Ha az elhunyt egyéni számláján gyűjtötte a magánnyugdíját, akkor azt az összeget átutalják a Nyugdíjbiztosítási Alap részére és az özvegy a társadalombiztosítási szabályok szerint veheti igénybe özvegyi nyugdíj címén. Ha ez az összeg nem kerül átutalásra a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, akkor is megilleti az özvegyi nyugdíj az özvegyet, csak ebben az esetben a megállapított özvegyi nyugdíjat megszorozzák a nyugdíj törvény 1. számú melléklete szerinti szorzószámmal és így határozzák meg az özvegyi nyugdíj pontos mértékét. Fontos tudni, hogy özvegyi járadék folyósítása esetén a normál özvegyi nyugdíj nem folyósítható.

Hogyan lehet igénybe venni az özvegyi nyugdíjat?

Fontos, hogy az özvegyi nyugdíj senkinek sem jár automatikusan, azt meg kell igényelni. Az igénylést a lakhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igényléshez az „Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

A nyomtatványon ki kell tölteni az elhunyt személyi adatait, az elhunytra vonatkozó egyéb adatokat, az elhunyt szolgálati idejére vonatkozó adatokat, az özvegyi nyugdíjat igénylő személyi adatait, az igény elbírálásához szükséges adatokat, a házastársra vagy élettársra vonatkozó adatokat, az igény elbírálásához szükséges adatokat, valamint a záradékot is.

Láthatjuk, hogy nagyon oda kell figyelni arra a tényre, hogy az özvegyi nyugdíj senkinek sem jár automatikusan, így azt meg kell igényelni és minden szükséges hivatalos papírt csatolni kell az igényléskor.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása