Minden, amit az ápolási díj utalásáról tudni érdemes

Az ápolási díj utalás időpontja és módjai rendkívül lényeges kérdések azok számára, akiknek jár ez az állami támogatás. Az ápolási díj egy szociális juttatás, mely azoknak jár, akik beteg hozzátartozójukat gondozzák, ápolják, emiatt pedig nem tudnak teljes munkaidőben munkát végezni. Az állam számukra nyújt támogatást az ápolási díj formájában, mely nem összekeverendő a GYOD-dal vagyis a gyermekek otthongondozási díjjal. Az ápolási díjjal kapcsolatban természetesen sok kérdésé felmerülhet.

hirdetes

Kiknek és mikor jár? Mekkora összegű támogatásról van szó, és mitől függ egyáltalán az összege? Mikor utalják ki, hogy hogyan, hol tudjuk igényelni, ha valóban jogosultak vagyunk rá? A következőkben minden lényeges kérdésre választ adunk az ápolási díjjal kapcsolatban. De kezdjük az elején.

Kinek jár egyáltalán az ápolási díj?

Először is érdemes tisztázni, hogy mi is pontosan az ápolási díj, és kik jogosultak rá. Valójában egy egészségügyi alapú szociális juttatásról, támogatásról van szó, melyet az állam azoknak hozott létre, akik az otthonunkban gondozásra szoruló családtagjukat ápolják. Az ápolási díjra csak nagykorú hozzátartozó lehet jogosult, aki állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos hozzátartozóját vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását végzi. Jól látszik, hogy a fogyatékkal élő hozzátartozó lehet felnőtt és gyermek egyaránt.

A hozzátartozó lehet házastárs, de egyéb egyenes ágbeli rokon is, szülő, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülő, illetve testvér. Élettárs egyenes ágbeli rokon házastársa, házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa is jogosult lehet az ápolási díjra. Vőlegény vagy menyasszony viszont nem számít hozzátartozónak a jogszabály szerint, ennél fogva nem lehet jogosult az ápolási díjra.

Emellett az is lényeges információ, hogy egy betegnek csak egy ápolója lehet, aki az ápolási díjat igényli, vagyis betegenként csak egy ember jogosult erre a támogatásra. Ez azt jelenti, hogy egy hozzátartozó csak egy beteget ápolhat otthon, aki után igényelheti az ápolási díjat. Ha tehát mondjuk két ápolásra szoruló gyermek vagy felnőtt él a háztartásban, az ápolási díjat csak akkor lehet igényelni mindkettőjük után, ha két külön hozzátartozó igényli, illetve végzi az ápolást.

Szintén lényeges szabály, hogy ha kiskorú gyermek ápolásáról van szó, akkor az ápolási díjat és a GYOD-ot ugyanaz a személy egyidejűleg nem igényelheti. A GYOD igénylésének is külön szabályai vannak, illetve külön kérelmet kell hozzá benyújtani, de ugyanaz a személy azt nem teheti meg, aki az ápolási díjat is igényli.

Mekkora az ápolási díj összege?

Mivel 2023-ben emelkedett a minimálbér, bizonyos juttatások és támogatások összege is emelkedett ebben az évben. Az ápolási díj is ezek közé tartozott. A támogatás összege általában az ápolt személy állapotának súlyosságától függ. A súlyosságtól függően az ápolási díj lehet:

 • alapösszegű ápolási díj
 • emelt összegű ápolási díj
 • kiemelt összegű ápolási díj

Az alapösszegű ápolási díjban azok a hozzátartozók részesülhetnek, akik a 18. életévüket már betöltött és tartósan beteg hozzátartozójukat gondozzák, vagy életkori megkötés nélkül súlyos fogyatékosságban szenvedő, tartós gondozásra szoruló rokonuk ápolásáról gondoskodnak, aki tehát lehet felnőtt vagy gyerek egyaránt. 2023-ban az alapösszegű ápolási díj bruttó 45 665 forint havonta.

Az emelt összegű ápolási díj az alapösszeg 150 %-a, tehát havonta bruttó 68 500 forint. Olyan személyek igényelhetik, akik olyan személyt ápolnak otthon, aki fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személynek minősül egészségügyi szakértői szakvélemény alapján.

A kiemelt összegű ápolási díj az alapösszeg 180 %-a, tehát havonta bruttó 82 200 forint. Olyan hozzátartozó igényelheti, aki olyan személyt ápol otthon, aki az „E” minősítési kategóriába tartozik, vagy aki után magasabb összegű családi pótlékot l folyósítanak, mely miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosság esetén jár.

Hogyan lehet igényelni ápolási díjat?

Amennyiben jogosultak vagyunk az ápolási díjra, az nem jár automatikusan, igényelni kell. Ezt a lakcímünk szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál lehet igényelni, vagy az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál. Természetesen a kérelmező lakcímét kell ilyenkor figyelembe venni. A szükséges dokumentumokat a kormányhivatalban, illetve a polgármesteri hivatalban is kikérhetjük, de online is letölthető a kormányhivatal weboldaláról: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szocialis-ellatasok-igenylesehez-kapcsolodo-nyomtatvanyok

Az ápolási díj igényléshez az „Ápolási díj iránti kérelem” és az „Ápolási díj szakvélemény” dokumentumokra van szükség. Az „Ápolási díj iránti kérelem” dokumentumban az általános személyes adatok megadása mellett a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokat is megtaláljuk.

Nem árt tudni, hogy bár az igénylő személy csak nagykorú lehet, de az is feltétel, hogy ne álljon nappali tagozatos jogviszonyban sem középiskolában, sem pedig egyetemen. A nyomtatvány arra is rákérdez, hogy ha kiskorú az ápolást igénylő személy, akkor jár-e közoktatási intézménybe. Ha ugyanis 5 óránál több ideig tartózkodik naponta óvodában vagy iskolában, akkor a ápolási díjra nem leszünk jogosultak.

Az igénylés mellé csatolni kell egy házi orvosi igazolást is, mely tanúsítja, hogy az adott személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és az orvosi szakvélemény szerint valóban állandó és tartós gondozásra szorul. Az „Ápolási díj szakvélemény” dokumentumot tehát nem az igénylő, hanem a házi orvos tölti ki, ellenkező esetben nem fogadják el.

Mikor esedékes az ápolási díj utalása?

Az ápolási díjat a Magyar államkincstár folyósítja minden hónap 5-éig, és mindig utólag kerül kiutalásra. Érdekes kérdés persze, hogy mikor utalják az ápolás díjat, és mikor kerül a számlánkra? Az ápolási díj utalására ugyanazok a dátumok vonatkoznak, mint a legtöbb szociális juttatásra, mint a családi pótlék vagy a nyugdíj. Általában a családi pótlékkal, a GYOD-dal, az időskorúak járadékával és számos más szociális alapú támogatással együtt kerül kiutalásra az ápolási díj is, a dátumok a Magyar Államkincstár adatai szerint 2023-ban a következők:

 • Ápolási díj 2023 január: 2023. február 1. (szerda)
 • Ápolási díj 2023 február: 2023. március 1. (szerda)
 • Ápolási díj 2023 március: 2023. április 3. (hétfő)
 • Ápolási díj 2023 április: 2023. május 2. (kedd)
 • Ápolási díj 2023 május: 2023. június 1. (csütörtök)
 • Ápolási díj 2023 június: 2023. július 3. (hétfő)
 • Ápolási díj 2023 július: 2023. augusztus 2. (szerda)
 • Ápolási díj 2023 augusztus: 2023. augusztus 25. (péntek)
 • Ápolási díj 2023 szeptember: 2023. október 2. (hétfő)
 • Ápolási díj 2023 október: 2023. november 2. (csütörtök)
 • Ápolási díj 2023 november: 2023. december 1. (péntek)
 • Ápolási díj 2023 december: 2024. január 2. (kedd)

A bankszámlaszámra általában egy nappal később érkezik meg az összeg. Természetesen ezek a dátumok csak tájékoztató jellegűek, bármikor történhet 1-2 napos csúszás az utalásban, így pedig a támogatás számlára történő érkezésében is.

Bár jellemzően minden hónap elején várható a támogatás kifizetése, vannak kivételek. Általában az augusztus hónap az, amikor a támogatás összege az adott hónap végén érkezik, azzal a célzattal, hogy támogassa az iskolakezdést. Ugyan az ápolási díjban részesülők esetében ez ritkábban befolyásoló tényező, mármint az iskolakezdés, hiszen főleg nagykorú személyek ápolása esetében igénylik, de a családi pótlékkal és a GYOD-dal egyidejűleg kerül kiutalásra, ezen támogatások esetében pedig figyelembe veszik ezt a tényezőt is. 2023-ban is az augusztusi ápolási díj utalása augusztus végén lesz esedékes.

Az ápolási díj utaláson kívül máshogy is kifizetésre kerülhet?

Bár manapság a legtöbben a bankszámlájukra kérik a támogatás összegét, előfordulhat, hogy erre nincs lehetőség, illetve egyszerűbb, ha készpénzben kapják meg az ápolási díjat. Természetesen erre is van még lehetőség. Az igénylésben választani lehet a banki átutalás, illetve a postai kézbesítés között. A postai kézbesítés esetén a támogatás összegét a postás hozza majd, és hiánytalanul adja át készpénzben. A kiutalás dátuma ugyanaz, mint a banki átutalás esetében, a összeg kézhezvétele azonban lassabb. Míg utalás esetén 5-éig megérkezik a bankszámlánkra az összeg, addig a postai kézbesítés határideje 10-e, vagyis minden hónap 10-éig érkezik meg az ápolási díj. A kiutalástól számítva 2-5 napon belül számíthatunk a támogatás kifizetésére, ha a postai úton kérjük a kifizetést. Az ápolási díj utalása vagy postai kifizetései is a Magyar Államkincstár feladata.

Mikor szűnik meg az ápolási díj utalása?

Az ápolási díjra mindaddig jogosultak vagyunk, amíg az ápolt személy állapota szükségessé teszi az ápolást, tartós gondozást. Amint erre nincs már szükség, az ápolási díjra való jogosultságunk is megszűnik. Ez történhet azért, mert az ápolásra szoruló személy meggyógyul, vagy javulás áll be az állapotába, de akkor is ez a helyzet áll fenn, ha meghal.

Természetesen az ápolási díj utalása megszűnhet az ápolást végző személy miatt is. Egyrészt kérheti maga az ápolást végző személy, hogy ne folyósítsák tovább az ápolási díjat, mert nem óhajtja tovább végezni az ápolást valamilyen okból kifolyólag, de a hatóságok is kérhetik ezt. Ez általában akkor történik meg, ha az ápolást végző személy nem teljesíti a kötelezettségét, esetleg akadályozza a felülvizsgálati eljárást. Emellett a gyámhatóság is elrendelheti az ápolt személy utógondozói ellátást, ebben az esetben az ápolási díjat már nem igényelheti hozzátartozó.

Az ápolási díjra való jogosultságunkat bizonyos időnként felülvizsgálják, ez vonatkozik arra, hogy elvégezzük-e a gondozói feladatainkat, illetve arra is, hogy az ápolt személy valóban ápolásra szorul-e. Az ápolási díj utalása egészen addig történik, amíg az igényléskor beadott adatokban valamilyen változás nem áll be, ami a támogatás megszűnését indokolttá teszi.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása