Az angol font árfolyam aktivitása a közelmúltban

Az elmúlt napok piacgazdasági hírei sokat foglalkoztak az angol font árfolyam kérdésével, amely nem véletlenül került fókuszba.

Mindazon mozzanatokat figyelemmel kísérve, amelyek az közelmúltban a brit font kapcsán keringtek, sok helyütt váratlan, előre nem látható módon nyilvánultak meg.

hirdetes

A Brexit-szavazás és az angol font árfolyam korreláció

A modern gazdasági rendszer elsődleges eleme a pénz, amely köré a piaci élet sajátos módon rendezi be financiális mindennapjait.

Az angol font, amely font sterlingként is ismeretes, azon kiemelkedő pénznemek közé sorolható, amely az euró, a dollár és a japán jent követően a negyedik legmozgalmasabb forgalmat abszolválja az internacionális devizapiacon.

Okkal került tehát a pénzügyi érdeklődők origójába. A Brexit-eset a brit felhasználók körében olyan utóhatással állt elő, amelyet zsugorodásos inflációként emlegetnek. Ezzel kapcsolatban azt kell tudnunk, hogy az eddig megvásárolt árucikkek értékéért kevesebb termék birtokába jutnak a britek.

Habár a jelenséget követően az angol font árfolyam jelentős mértékű gyengülést mutatott (tudniillik 15-20 százalék között mérhető deficitet tartott nyilván az angol valuta), a mostani helyzet azt illusztrálja, hogy az angol font árfolyam státusza szilárdult.

Előzmények a font aktuális állását illetően

Még 2016-ban értesülhettünk David Cameron (az Egyesült Királyság miniszterelnökének) nem várt közleményéről, amelyben a népszavazás eredményei miatt búcsút kíván inteni pozíciójának.
Az esemény hatással volt az angol font árfolyam mutatóira, a brit gazdaság tompulására, visszaesésére egyaránt, amely tetemes (több milliárdban felmérhető) dollárveszteséggel lépett színre.

Az idei év eseményei ugyancsak befolyásolták az angol font árfolyam paramétereit, amely történések között centrumba talán a skót függetlenséget proponáló, indítványozó állásfoglalások felpezsdülése (is) kerülhet.
Nicola Sturgeon, a skót miniszterelnök terve az, hogy egy népszavazással lendületbe hozza a skót autonómia ügyét. Döntését azzal támasztotta alá, hogy véleménye szerint az Egyesült Királyság egy sejthető alkotmányi dekonjunktúra, azaz krízis előtt áll.

Sturgeon bejelentése azzal zárult, hogy nem kizárt a skót valuta megjelenésének potenciálja sem.

Mindezen pontokat szemlélve egyértelmű hozzáállásként könyvelhető el a piacok árfolyam-figyelő magatartása, és nem csupán az angol font árfolyam esetében bizonyul igaznak a meglátás.

A monetáris szféra viszonyulása az angol font topikhoz

A jegybankok figyelemfelkeltő módon reagáltak a brit fonttal kapcsolatos közelmúltban produkált eseményekre. A monetáris szervek központi bankjai az euró helyett inkább a font mellett kívánnak maradni.

Döntésükre az is hatással lehetett, hogy az euró erőtlenül növekedett az elmúlt évek során. Az instabilnak mutatkozó politikai foganatoknak betudhatóan a jegybankok a fontra esküsznek, meglátásuk és előrejelzéseik szerint ugyanis a brit bankjegy megbízhatóbbnak, stabilabbnak bizonyulhat a jövőben, mint az euró.

A Bank of England pénzügyi tanácsa előző havi kamatdöntő konferenciájával kapcsolatban fordulatos események híreiről hallhattunk, ugyanis a bizottság egyik tagja patronálta a kamatemelést, ám a mértékadó, a sztenderd ráta maradt a régi (0, 25) százalékon.
Tehát az események kapcsán azt a következtetést vonhatjuk le, mely szerint a monetáris tanács tagjainak többsége a kamatszinttartás mellett döntött.

Fontkibontakozás várható?

A Nextlevel.hu (a részletekről itt olvashat: http://www.nextlevel.hu/endre-megmondja/elindult-brexit-mi-lesz-az-angol-fonttal) a következőre hívja fel az angol font árfolyam kérdésében érintettek figyelmét: Annak viszont, aki a vételi- vagy eladói oldalról érdekelt a font árfolyamváltozásában, érdemes követni az eseményeket.

Úgy tűnik, hogy a brit fizetőeszköz egy újabb fordulóponthoz érkezett, amely módosulás a pénzügy dinamikus, pezsgő, eseménydús világában nem sokat várat magára.

Látható módon az elmúlt évek egyik lankadtan szuperáló devizája (brit fizetőeszköz) körüli események energiával töltötték fel a fontot és előrevetítették potenciális prosperálásának, föllendülésének útját.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása