A nyugdíjba vonulás feltételei 2015-ben

A nyugdíjba vonulás feltételei az utóbbi években többször és többféle formában is megváltoztak, aminek köszönhetően növekedtek a korhatárok, sőt mi több, bizonyos esetekben elvettek, járandóságokká minősítettek korábbi öregségi nyugdíjakat is.

Ennek köszönhetően sokan ma már nem tudják, hogy pontosan milyen feltételek mellett vonulhat valaki nyugdíjba, egyáltalán hány évet is kell ledolgoznia ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen a nyugdíjazás.

hirdetes

Változások a nyugdíjba vonulás feltételeben

Az elmúlt évek egyik legfontosabb és talán legszigorúbb változtatása a nyugdíjba vonulás feltételei kapcsán az, hogy a 25 évnyi valós szolgálati viszony után járó 50 százalékos nyugdíj lehetősége a jogszabályi változásokkal sajnos teljes egészében megszűnt.

Ennek megfelelően ma már mindenki, a katonák, a rendőrök, de még a tűzoltók is csak és kizárólag akkor mehetnek el nyugdíjba, ha elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt, tehát a hivatásos szolgálatot ellátóknak is a mindenkire érvényes szabályokat kell követniük ezen a téren. Az öregségi nyugdíj korhatár előtti eltörlését a 2011. évi CLXVII. törvényrendelet törölte el, ami 2011. december 31-én lépett érvénybe, így azóta az ilyen ellátmányra már nem nyugdíjként, hanem szolgálati járandóságként tekintenek.

A módosítás következtében a hivatásos állományok egykori tagjainak szolgálati idejét a 2011. december 31-ét követő hatályos jogszabályok alapján kellett mindenkinek külön megállapítani és rögzíteni is.

Ezt legkésőbb 2012. április 30-ig kellett elvégezni, amiről mindenkit írásban értesíteniük is kellett a szerveknek. Az elszámolás tekintetében a szolgálati időn túl a felmentési időt, a végkielégítést, a könnyített szolgálatot, a pótszabadságot, de még a jubileumi jutalmat is szolgálati viszonyban töltött időnek kellett elismerni.

A nyugdíjba vonulás feltételei az új jogszabályok bevezetése után

A mai Magyarországon a hivatásos szolgálatot ellátó dolgozók legkorábban akkor mehetnek el nyugdíjba, ha betöltötték 52. életévüket, és legalább 25 év tényleges szolgálatban töltött idő áll mögöttük. Ha ilyen eshetőség áll fenn, és az illető fegyveres szolgálatot lát el, akkor az államnak kötelessége könnyített szolgálatot felajánlani az illetőnek, ami azt jelenti, hogy hetente legfeljebb 35 órányi munkát kell teljesítenie az állomány tagjának. Amennyiben az illető nem hivatásos szolgálatot lát el, a legutóbbi jogszabály-módosítás értelmében a nyugdíjba vonulás feltételei betöltött 65 év, vagy ténylegesen ledolgozott 40 éves munkaviszony.

Hivatalos állományban dolgozók nyugdíj feltételei

A hivatásos állományban dolgozó személyek ezen felül a nyugdíjba vonulás legfelső korhatára előtt öt évvel kérvényezhetik, vagy a munkáltató is kérvényezheti bizonyos okokból, hogy a kérdéses személyt nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezzék. Ez azonban minden esetben csak akkor következhet be, ha az illető legalább 30 évnyi tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

A nyugdíjba vonulás feltételei kapcsán fontos, hogy 2009. december 31-től már nem csak a nyugdíjkorhatár betöltése fontos az öregségi nyugdíj tekintetében, hanem a biztosítással járó jogviszony megszüntetése is a jogosultsági feltételek közé sorolható.

Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az öregségi nyugdíj igénylője a megállapítás napján már nem állhat munkaviszonyban sehol sem, de nem lehet szövetkezeti tag, főfoglalkozású egyéni- vagy társas vállalkozó sem. Amennyiben ezek a feltételek fennállnak, a nyugdíj igénylése elutasításra kerülhet.

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása