GYED 2018-ban ennyi jár a gyerekek után

A GYED 2018-ban tovább emelkedik, erről még 2017 májusában jelentek meg az első hírek. A Családok Budapest Világtalálkozóján jelentették be többek között a Gyed változásokat is.

A legfontosabb változás talán az lesz, hogy az úgynevezett diplomás GYED időtartamát meghosszabbítják egy évvel, azaz a diplomások már nem csak 1 évre, hanem két éven át kapják a GYED-et, a gyermek 2 éves koráig.

hirdetes

2017-ben ez az összeg 160 650 forint volt nettóban, amely a következő évben már 173 502 Forintra emelkedik. Ez 12 852 Ft emelkedést jelent. Sok családnak ez a pár ezer forint is igen jól fog jönni, hiszen a gyerekekkel kapcsolatos havi kiadások egyre nőnek.

A GYED 2018-ban is biztosítási jogviszonyt takar

Talán kevesen tudják, de a GYED nem egy szociális juttatás, hanem biztosítási jogviszony, illetve ha a diplomásokat nézzük, akkor pénzbeli ellátás. Ez nem egyezik meg a GYES nevű juttatással, ami a gyermekgondozási segély.

GYED 2018

Gyermekgondozási díjra mindazok jogosultak, akik biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek, illetve a hallgatói jogviszony alapján illeti meg őket. Minden biztosított szülő igénybe veheti, aki gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Amennyiben több biztosítási jogviszony is fennáll, úgy minden jogviszonynál külön vizsgálják a jogosultságot.

Szülőnek minősül a vér szerinti, az örökbefogadó szülő, a szülővel egy háztartásban élő házastárs, a gyám, illetve az is, akinél még csak az örökbefogadás eljárásának folyamata zajlik. A nevelőszülő és a helyettes szülő nem veheti igénybe a GYED 2018-ban ellátást.

A 365 nap kiszámítása során érdemes odafigyelni, hiszen az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése nem biztosítási jogviszony, így ennek időtartama nem számít bele ebbe a 365 napba. Ugyanígy nem fogadják el a rehabilitációs járadékban és ellátásban eltöltött időt sem.

A GYED 2018-ban mikor nem jár?

Nem jár a GYED azoknak, akik egyéb rendszeres pénzellátásban részesülnek. Ide nem sorolható a GYED 2018-ban szempontjából is a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj gyermekgondozási támogatás, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói- vagy munkanélküli járadék, álláskeresést ösztönző juttatás.

Azok a szülők sem kaphatnak támogatást, akiknek gyermeke bölcsődébe jár, és nem végeznek keresőtevékenységet. Továbbá azok sem vehetik igénybe, akiknek a gyermekét a háztartásból ideiglenes elhelyezték vagy nevelésbe vették, de ide sorolható a szociális intézménybe való elhelyezés is.

Azok is számolhatnak a GYED nélküliséggel, akik előzetes letartóztatásban vannak illetve börtönbüntetésüket töltik. Akik csak tiszteletdíjat kapnak, azok bátran igényelhetik, hiszen az nem minősül keresőtevékenységnek. 2013. december 31 óta pedig azok a diplomások is megkaphatják, akik a diplomás gyed-re jogosultak.

Diplomás GYED- ről bővebben

2013 december 31 óta a következő pontoknak kell megfelelnie annak, aki igénybe szeretné venni a diplomás GYED-et, amely a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozik.

  • az általános szabályok szerinti GYED-re nem jogosult, nem veszi azt igénybe
  • legalább két féléves aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az igénybevétel előtti 2 évben. Összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
  • a gyermek a jogviszony fennállása alatt illetve a szünetelés vagy megszűnést követő 1 éven belül született.
  • saját háztartásában neveli gyermekét
  • magyar állampolgár illetve másik EGT tagállam állampolgára
  • rendelkezik a gyermek megszületésekor bejelentett magyarországi lakhellyel.

Mennyi időre lehet igénybe venni a GYED-et?

Az általános szabály szerinti GYED a gyermek két éves koráig jár. A gyermek 2. életévének betöltése napján hatályát veszti. Ikergyermekek esetében a 2 év után még további 1 éven keresztül jár. Hallgatói jogviszony mellett, azaz a diplomás GYED a gyermek 1 éves koráig jár.

Ezek a szabályok a 2018-as esztendőben sem fognak változni, kivétel az, hogy az összeg emelkedik. Az emelt összeg nagyon sok családnak nyújt majd segítséget, hiszen a kicsikkel kapcsolatos költségek nőnek, a betegségek során a gyógyszerekre fordítandó kiadások is emelkednek, hiszen a gyógyszeráremelés a kisgyermekes családokat sem kíméli.

A GYED 2018-ban is sok családba eljut, de figyeljünk oda, hogy a szabályoknak megfelelően adjuk be az igénylést.

Mentés

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása