Így figyeljük meg az EURO árfolyamot

A pénzügyi paradigmák között kiemelt helyen szerepel az árfolyamrendszer szisztémája, amely maga után von egy sor olyan közgazdaságtani alappontot, mint a tartalékvaluta, a deviza, a különféle valuták, így a dollár,illetőleg akár az Euró árfolyam; az árfolyam mozgása, vagy akár az árfolyamrögzítés eljárása mint a fizetőeszköz biztosítéka.

Az előbbi felsoroláshoz szervesen kapcsolódik az árfolyamrés kevésbé ismert jelensége, mely az Euró árfolyam figyelemmel kísérése során is feltűnhet a pénzügyi látóhatáron.

hirdetes

Az olvasók nagytöbbsége bizonyára került már olyan szituációba, hogy lehetőségeihez, elképzeléseihez, terveihez igazodva vásárolt valamely ország fizetőeszközéből. Ilyen esetekben figyelmes lehetett arra a tényre, mely szerint a különféle bankok, illetve pénzváltók magasabb árértékkel bocsátják áruba a bankjegyeket, ugyanakkor alacsonyabb értéket képvisel a valuták vételára az eladási árhoz képest, azzal összehasonlítva.

Árfolyamrésként definiálják azt a pénzügyi jelenséget, amelynek során a bankok által használt napi szintű eladási-vételi árfolyammutatók különböznek a Magyar Nemzeti Bank által aktualizált formális árfolyamtól, vagy éppenséggel egy adott bank által kalkulált saját középértéktől.

EURO árfolyam vizsgálata
EURO árfolyam vizsgálata

Mire szükséges még figyelnünk az Euro árfolyam tekintetében?

Érdekességképpen ide hozható az árfolyam-jelenség kapcsán, illetve a kereslet-kínálat kapcsán, hogy a devizaárfolyam esetében naponta több ízbeni változások is felüthetik a fejüket, amely módosulásokat figyelemmel kísérhetjük a bankok, valamint a pénzváltók hivatalos oldalain, ugyanakkor a helyszínen egyaránt megnézhetjük mindezeket.

A tájékozottság kedvéért még kibővíthetjük a szerzett információk lajstromát azzal a komponenssel is, hogy az árfolyamváltozás a soron következő csereérték-módosulásig van érvényben. Ezen adatmódosulásokat a MNB a délelőtti órákban állapítja meg, és kiszámolja a számtani középarányost, amely ettől a pillanattól fogva hivatalosnak tekinthető arra a napra vonatkoztatva.

Az Euró árfolyam körvonalai a valutaárfolyam fogalomkörének kialakulásáig, valamint a modern kapitalizmus kiformálódásáig vezethetőek vissza. Maga a valuta szavunk, mely egy olasz szószármazék, és jelentése: pénz, a piacgazdaság létrejöttével bővítette a nyelvünk szókészletét.

Hogyan lett papírpénz az EURO?

Egészen a 19. századig nem volt ismeretes a ma hallatlan népszerűségnek örvendő bankjegy, hiszen a nemesfém öltötte magára a mai papírpénz – inkább szimbolikus és bizalmon alapuló – fizetőeszköznek a jellemvonásait.

Az európai integráció kérdésében jelentőségteljes funkciója van az Eurónak. Szakemberek figyelembe vették mindazokat a szempontokat, potenciális gazdaságpolitikai változásokat, amelyek az Euró bevezetésével feltételezhetően bekövetkeznének. Mindezekkel a potenciálokkal számolva, talán nem vonjuk kétségbe az Euró árfolyam figyelésének fontosságát.

Csupán néhány szempont ezek közül a lehetséges közgazdasági hasznok közül: pozitívan befolyásolhatja a gazdasági növekedést, valószínűsíthető a GDP-stabilitás elérése, a társadalmi jólétben előrelépés sejthető, a meglátások konklúziója pedig optimista kicsengésű.

Mentés

Mentés

Mentés

Rate this post

Vélemény - hozzászólás hozzáadása