Hitel BAR/KHR listásoknak

Hitel BAR listásoknak vagyis azok akik KHR listán vannak, hogyan is kaphatnak hitelt 2019-ben? Ennek jártunk utána és 10 megoldást találtunk ami Önnek is hasznos lehet.


hirdetés


 

hirdetes

Talán sokan megdöbbennek azon a kijelentésen, hogy hitel BAR listásoknak is van a kölcsönpiacon (még ha kedvezőtlenebb feltételek mellett is, mint a standard hitelek esetében szokott történni). Ez nem meglepő, hiszen mindannyian tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy számos tévhit terjeng a levegőben mindennel kapcsolatban, így ez alól a pénzügyekhez kötődő „hiedelmek” sem kivételek (legyen szó akár pozitív töltetű vélekedésekről, akár negatívakról).

Mi a probléma a BAR listával?

Általában a hitelügyletek vonatkozásában is hasonló dilemmákról van szó, mint a hétköznapokban, azaz: a megszegett, illetve be nem tartott (vagy betartani valamilyen külső, váratlan, okból kifolyólag, nem-tudott) ígéretek általában konfliktushelyzetekhez vezetnek.

Az adósságot vissza kell tudni fizetni, hiszen ez a „gyógymódja” a problémás helyzetből való kiszabadulásnak, tudniillik annak, hogy megadott ígéretéhez híven a kölcsönző visszafizeti a hitelkibocsátónak a felvett összeget.

Ez mind „szép és jó”, azonban a helyzet valójában mindig sokkal árnyaltabb és több apró részletből tevődik össze, mint amilyennek azt első nekifutásként gondolnánk, hiszen ki akarna eladósodni és „meglepetésszerűen” beköszöntött anyagi slamasztikába keveredni?

Az egyik méltán népszerű pénzguru kijelentése ezzel kapcsolatban elgondolkodtató:

Sokan gondolják, hogy kölcsönt felvenni olyan, mint koldulni, ahelyett, hogy megmutatnák a bankárnak, miért érdemes hiteleznie. Soha ne feledjük, a bankárnak az a dolga, hogy hitelezzen, nem az, hogy elutasítson. A bankár csak akkor keres pénzt, ha hitelt ad.” (Robert T. Kiyosaki)

Van kivezető út a „feketelistás” státuszból! Első lépések a megoldás-keresés(ek) előtti szakaszban:

Abban az esetben, ha már jócskán felhalmozódott a hátralékunk, hiszen valamilyen okból kifolyólag nem tudtuk kifizetni a hitelösszeget, nem kell feltétlenül a kétségbeesést választanunk menekülő út gyanánt, hanem fogadjuk el a helyzetet, ugyanis ez a tényéllás (bármennyire szörnyű!) is lehet potenciális velejárója a hitelügyleteknek. Tehát első lépésként: fogadjuk el a helyzetet, második lépésként: próbáljunk meg nem panaszkodni és pánikolni, harmadik lépésként: informálódjunk (ha lehet minél alaposabban) és a csattanó: tegyük meg a szükséges intézkedéseket a nem kis fejfájást és rágódást okozó tartozásunk kifizetéséhez.

Figyelem! Nem csak a nem-fizetők lehetnek barosok!

Rögtön az elején fontos megjegyeznünk, hogy nem csupán azok a személyek kerülhetnek a BAR feketelistára, akik nem fizették ki tartozásukat, hanem más paraméterek is lehetnek kiváltói ennek a státusznak, melyeket az alábbiakban igyekszünk kellőképpen kifejteni. Nem könnyű, de igyekezzünk megőrizni józanságunkat, higgadtságunkat, és ha szükséges „mantrázzuk” magunknak a következőket:

A legreménytelenebb(nek tűnő) pénzügyi helyzetből – így a BAR listáról való lekerüléshez – is van kivezető út!

Mi ez a KHR/BAR lista?

A KHR (a Központi Hitelinformációs Rendszer rövidített változata), ezt megelőző (és még ma is forgalomban lévő) nevén BAR (Bankközi Adós- és Hiteliformációs Rendszer), tulajdonképpen egy „negatívnak” nevezett adósnyilvántartás, amelyet a magyarországi bankok és pénzintézetek közös fejbólintással hoztak létre, és amely egyfajta adósfilterként funkcionál (jegyzékbe foglalva mindazokat a hitelhez folyamodottakat (nevét, adatait), akik valamely bank felé intézett mulasztásukkal, tettükkel megbízhatatlanokká váltak, akikkel szemben a pénzintézetek tartózkodóbbak, tamáskodóbbak lettek).

Kik kerülhetnek fel a KHR/BAR listára?

A közvélekedéssel ellentétben nem csupán a hitelösszeg visszafizetésében elmaradottak, a kölcsönt vissza nem fizető adósok kerülhetnek a KHR/BAR lajstromra, hanem mindazok is, akik a következő (pénzügyi szempontból ballépésnek titulálható) tevékenységeket fejtették ki:

A hitelt idejében nem törlesztő adósok:

 • ez a legáltalánosabb ok, amiért valaki az adóslistára kerülhet
 • mindazok a pénzintézeti kliensek, akik 90 napon át egyáltalán nem fizették a tartozásukat a kölcsönt adó intézmény felé (és ez az összeg a mindenkori minimálbérnél magasabbnak bizonyult)
 • sajnálatos módon nem csupán a hiteligénylő kerül fel, egymaga, a negatív banki listára, hanem az őt segítő (financiális) társak, partnerek egyaránt (gondolunk itt a kezesekre, adóstársakra)
 • egyedüli kivétel ez alól az a pénzintézeti szolgáltatást felhasználó ügyfél, aki a saját tulajdonával (leggyakoribb esetben ingatlannal) felel a már felvett kölcsön összegéért, ezzel fedezve a tartozását.

A bankkártyával elkövetett jogi abúzus esetén is felkerülhetünk a pénzintézetek által nyilvántartott feketelistára (vagyis a BAR/KHR listára):

 • amikor valaki egy bankkártyával szabálytalanul járt el (példaképpen: olyan esetekben, amikor a kártya-tulajdonos félrevezeti a bankot azt mondva, hogy elveszítette a banktól kapott kártyát, majd ennek a nyilatkozatának ellentmondva, a bejelentést követően is folyamatosan használja a kártyát)
 • abban az esetben is feketelistára kerülhet valaki, ha eltulajdonítja jogos birtokosától a kártyát és azt saját javára (tehát jogtalanul) használja
 • a bankkártyával történő túlkapásokkal kapcsolatban van jogerős ítélet. Az ezzel kapcsolatos jogi határozat a Btk. 313/C., amely készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel való visszaélésként szerepel a nyilvántartásban
 • mindazok a személyek, akik illetéktelenül használtak egy bankkártya-tulajdonostól eltulajdonított bankkártyát: a fizetőeszközzel való visszaélés bűncselekményével járó törvényi eljárásnak tehetik ki magukat. Ez esetben (úgymond) nincs apelláta, hiszen a fentebb ecsetelt bűncselekményt elkövető személy neve és hivatalos adatai pillanatok alatt felkerülnek a KHR listára, és ott is maradnak nem kevesebb mint 5 évig.

KHR/BAR lista lekérdezése

A bankok (egyelőre és sajnos!) nem küldenek ügyfeleik számára semmiféle automatikus értesítést arra vonatkozóan, hogy valamely kliensük, valamilyen okból kifolyólag (amely lehet: hitelmulasztás, bank-/hitelkártya-visszaélés stb.) felkerült a magyarországi bankok által közösen nyilvántartott financiális „feketelistára”, vagyis a KHR/BAR listára.

Éppen ezért fontos lépésnek mutatkozik, hogy mielőtt valamely általunk szemrevételezett, aktuális kölcsön igényléséhez folyamodnánk: előzetesen tájékozódjunk (személyesen!) arról, hogy vajon szerepelünk-e a pénzügyi intézmények „kliensstop-lajstromán”.

Hogyan és hol tájékozódhatunk KHR/BAR listás „szereplésünk” ügyében?

Amennyiben arról szeretnénk megbízható információt szerezni, hogy vajon rajta vagyunk-e (hitelmúltunk kapcsán) a bankközi negatív adóslistán, megelőzendő azt a kellemetlen, az ügyintézés startvonalában beköszöntő hírrel való szembesítésünket/sze

mbesülésünket, mely szerint: sajnos nem járulhatunk semmiféle kölcsönhöz, hiszen egyelőre passzív, avagy aktív státuszú barosokként szerepelünk a monetáris nyilvántartásban, megtehetjük óvintézkedéseinket azáltal, hogy magunk járunk utána „pénzes” dolgainknak.

A KHR/BAR lista lekérdezése a jelen jogszabály-változások függvényében minden ügyfél számára hozzáférhető, ráadásul ingyenesen. Mindez a térítésmentes tudakozódás hitelügyeink vonatkozásában a KHR listát applikáló, működtető intézménynél: a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál hajtható végre, kérdezhető meg.

Az adatok lekérdezése tehát ingyenes és (a tisztesség határain belülre szorítkozó mértékben) korlátlan mennyiségben, alkalommal lekérdezhető (közben arra is gondoljunk, hogy ne vigyük túlzásba a kérdezősködést, hiszen ezzel más ügyfelek tudomásszerzésének útjába gördítünk kéretlen gátakat, lassítva az adminisztráció menetét).

Online megoldás a BAR lista lekérdezésére

Számos pénzügyi kérdésekkel foglalkozó, financiális jellegű témákra specializálódott honlap ugyancsak segédkezet nyújthat abban a baros-állapotok iránt érdeklődők számára, hogy online elérhető űrlapot tesz hozzáférhetővé.

A régebbi szabályok értelmében egy-egy ügyfél csupán évente egy alkalommal kérhetett saját hiteljelentést aktuális és/vagy potenciális listás-státuszáról ingyenesen, amennyiben ezt több alkalommal igényelte, fizetnie kellett az információhoz jutásért.

Mi szerepel a saját hiteljelentésben?

A saját hiteljelentés tulajdonképpen nem más mint a BAR-listás „szereplésről” kérhető „jelentés”, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az ügyfél adatait melyik bank vezette fel a bankközi negatív adóslistára
 • adatok a BAR-listás ügyfélről (születési név, – hely, -dátum; állampolgárság; lakcím stb.)
 • információ arra vonatkozóan, hogy milyen okból kifolyólag és mikor került fel a kliens a nyilvántartásba.

Nem csupán a saját számlakezelő banknál igényelhetőek az információk…

Mivel az összes BAR listás információkérés a BISZ-hez kerül, tulajdonképpen az sem fontos, hogy feltétlenül a saját számlakezelő bankunknál kérdezzük le a bennünket érdeklő tudnivalókat baros státuszunk kapcsán, hiszen megtehetjük ezt bármelyik banknál, pénzintézetnél, sőt magától a BISZ-től is. Ha ez utóbbi megoldást választjuk, vagyis a BISZ-hez fordulunk kérdésünk megválaszolásáért, abban az esetben a visszaélések kivédése miatt személyesen (esetleg postai úton) kérdezhetjük ezt meg (személyi dokumentummal és lakcímkártyával). A választ, vagyis a saját hiteljelentésről kiállított igazolást három napon belül megkaphatjuk postai úton, esetleg e-mailben.

BAR lista statisztika

A KHR lakossági (al)rendszerében nyilvántartja a fennálló- és a már törlesztett mulasztások adatait. A legutóbbi frissítés (2018. október) ábrája szerint a fennálló mulasztások lajstroma (1 471) még mindig magasan fölülmúlja a már visszafizetett, ill. megszűnt adósságokéit (278).

Az alábbi ábra (mely a BISZ által nyilvántartott lakossági KHR statisztikákat tartalmazza) pontosan jelzi az előbb említett adatokat (ugynakkor a fennálló mulasztások számának látható, nyomon követhető adatai némi vigaszt szolgáltathatnak, mintegy reménysugárként villognak a monetáris galibába keveredettségből való kiszabadulás vonatkozásában):

khr 2018 októberi adatok
khr 2018 októberi adatok

A BISZ által nyilvántartott lakossági KHR statisztika legutóbbi (2018. októberi) kimutatásai a fennálló- és megszűnt mulasztásokról. Forrás: Bisz.hu

A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság legutóbbi KHR listával kapcsolatos kimutatásai (több szempontból is) elgondolkodtatóak.

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) regisztrált információk tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy a hitelkibocsátó pénzintézetek körültekintőbb, megalapozottabb döntéseket hozhassanak (kevesebb „mellékhatással” és veszteséggel) egy-egy hitelkérelem adminisztrációja során. Kulcsponti céljuk a hitelezési rizikó(k) minimalizálása, a hitelügyintézés biztonságosabb rendezése, lefoly(at)ása. Ugyanakkor a megfontolt, következetes hitel-ügyintézés során (abban reménykednek, hogy) nem csak a pénzintézetek csökkentik rizikófaktoraikat, hanem a hiteligényléshez folyamodó személyek (adósok) egyaránt alaposabban, megfontoltabban rendezik pénzügyeiket.

A financiális hátralékkal rendelkező személyek a CivilKontroll.com megállapítása szerint „több mint 800 ezer, döntően kis összegű tartozással megcsúszott adóst jelenthet.” Ugyancsak a CivilKontroll számol be arról, hogy a pénzügyi rendellenességek, mulasztások arányát, amelyet a BAR lista tart számon, a válság nagy mértékben befolyásolta (érezhetően, és nem feltétlenül pozitív módon), e szerint ugyanis megközelítőleg 2, 7szer több adósmulasztásra következtethetünk, mint a gazdasági-pénzügyi válságot megelőző periódusban.

Így kerülhetünk le a BAR listáról!

Arra a kérdésre, mely szerint: „egyáltalán miért kerültem rá a KHR/BAR listára?” már tudunk válasszal szolgálni. Összegezzük tehát a KHR/BAR nyilvántartáson való „jelenlét” mivoltát, miértjét:

 • a negatív adóslitára több okból kifolyólag is felkerülhetünk, ám a legnyomósabb ok mindközül a hitelmulasztás, a már felvett hitel nem-törlesztése a bank felé
 • a BAR és KHR lista nem csupán „leánykori nevet” és „férjezett nevet” jelent banki területeken, hiszen némi (ha csupán árnyalatnyi, és mára már szinte teljesen egybemosódott) különbség a két elnevezés között mégis található (ugyanakkor mindkettő szorosan pénzügyi tartalommal rendelkezik)
 • a BAR lista: kizárólag azon hitelezők információit, adatait tartja számon, akik hitelmúltjuk során mulasztásokat követtek el a hiteltörlesztés vonatkozásában
 • a KHR lista: nem csupán a negatív adós-ismérveket adminisztrálja, hanem a pozitív financiális jellemzőket egyaránt nyilvántartásba veszi
 • a listán szereplő adósok akkor „nyerik el” a „rossz adós” címet, ha hitelhátralékuk több mint a mindenkori minimálbér, továbbá nem törlesztették adósságukat több mint 90 napig
 • a hitelmulasztás mellett a financiális termékkel (pl.: bankkártyával, hitelkártyával) kapcsolatos visszaélések is okok arra, hogy valaki felkerüljön a negatív nyilvántartásba „rossz adósként”
 • a KHR/BAR listán kétféle adóstípust (státuszt)különböztetnek meg: 1. aktív státusszal rendelkező adós és 2. passzív státuszú adós.

Van esély lekerülni a KHR/BAR listáról! Hogyan?

Szerencsére a leglehetetlenebb szituációkból is van kivezető út, így a fent lejegyzett aktív- és/vagy passzív adósok is reménykedhetnek jelenlegi helyzetük javításán. A KHR/BAR listáról abban az esetben kerülhetnek le a „nyilvántartottak”, ha:

 1. már teljes mértékben visszatörlesztették elmaradt adósságaikat a bank(ok)nak
 2. maga a pénzintézet aktiválta jelzáloghitel fölötti (szerződésbe foglalt) jogát (pl.: elárverezte az ebben szereplő ingatlant, ezzel visszaszerezve pénzét a hitelező személytől)
 3. a bank módosította a szerződés típusát (amelynek keretében példaképpen futamidő-hosszabbításra, esetleg módosított hiteltörlesztési kikötésekre került sor hitelező és hiteligénylő között)
 4. az aktív adósként szereplő KHR/BAR listás személy az előbbi módosításokat követően nem kerül le rögtön a nyilvántartásból, hanem további egy évig aktív státuszát passzívra módosítják a pénzintézetek
 5. az egy év letelte sem jelenti az adós (negatív) hitelmúltjának törlését a listáról, hiszen további öt évig még szerepelni fog a bankok és pénzintézetek által közösen nyilvántartott listán.

Mindazok az adósok, akik hiteleiket időben, a bankok elvárásának megfelelő módon törlesztették: pozitív adósokká „lépnek elő”, így egy potenciális (közel)jövőbeli hiteligénylés esetén bónuszpontként használják fel adataikat.

Ugyanakkor mindazon személyek, akik valamilyen pénzintézetekkel szemben elkövetett kihágással megsértették az említett intézményeket (csalás, jogsértés, visszaélés stb.) automatikusan felkerülnek a KHR/BAR nyilvántartásba.

Aktív és Passzív BAR listások közötti különbség

A pénzintézetek által nyilvántartott negatív adóslajstromra való felkerülési okok között vannak különbségek, ezért a „besorolás” is ehhez igazodik. Lássuk: hogy is van ez?

Ki számít aktív BAR listásnak és kaphat-e hitelt?

 • ha a hitellel rendelkező, kölcsönhöz folyamodott ügyfél 90 napnál tovább tartó ideig NEM fizette törlesztőrészleteit a hitelt kibocsátó pénzintézmény számára (amelynek összege valamivel magasabb volt, mint az időszerű minimálbér) aktív státusszal rendelkező „szereplője” lesz a BAR listának
 • mindaddig hatályos marad pénzlétesítménybeli állapota, amíg MINDEN (!) adósságát vissza nem fizette a hitelt adó bank(ok)nak
 • mindaddig érvényben marad a BAR listás aktív státusz, amíg a bank érvénybe nem lépteti az elárverezhető ingatlanfedezet feletti jogát (ezzel kiegyenlítve a számlát, visszanyerve veszteségét, melyet a hitelmulasztás okozott számára)
 • továbbá fennáll az aktív státusszal rendelkezés abban az esetben is, ha a hitelező és a hitelintézmény között nem születik megállapodás a szerződés átütemezésére (ilyen lehet a futamidő meghosszabbítása, illetve a hitelvisszafizetés teljesítési módjának módosítása is).

Fontos tudni, hogy míg az aktív BAR listás státusszal rendelkező adósok elől a legtöbb pénzintézmény elzárkózik, addig a passzív állapottal rendelkező személyek előtt néhány bank kész megnyitni (ha nem is tágra nyílt, de legalább résnyire megnyitott) kapukat.

Mikor leszünk passzív BAR listások és kaphatunk-e hitelt?

 • ahhoz, hogy valaki passzív státuszú lehessen, magában hordozza azt a tényt is, hogy ezt megelőző pénzügyi állapotára az aktív státusz volt jellemző (tehát ez egyfajta „enyhébbnek” tekinthető „fokozat” a BAR „tagokra” nézve)
 • ebben a státuszban az ügyfélre általában jellemzőek a következő ismérvek:
 1. visszafizette elmaradt tartozását a banknak
 2. a bank elárverezte a hitelfelvevő személy fedezetként „felajánlott” ingatlanját (ezzel az eljárással igyekszik kiegyenlíteni az ügyfél által okozott veszteségét)
 3. futamidő- illetve szerződésbeli átütemezésre került sor a bank és az ügyfél között
 • bár a passzív BAR/KHR-listás állapot valamivel enyhébb állapotnak bizonyul, mint „ikertestvére” (az aktív státusz), azonban itt is vannak megkötések, szabályok
 • a passzív barosok legfeljebb 1 évig szerepelnek még a listán, melynek lejártával törlik adataikat a negatív nyilvántartásból.

Hitel BAR listásoknak – itt a megoldás

A minden hatás egyben ellenhatás kiváltó oka is törvény, nem csupán a fizikában állja meg a helyét, hanem az élet bármely területén, így természetesen a pénzügyek szférájában is igazságértékkel bíró kijelentésnek bizonyul. Tehát abban az esetben, ha valakinek kiadásai vannak, valahol bevételre is szert kell tennie, és így van ez fordítva is. A biztonságnak, a szabadságnak és minden más kimagasló-értéknek, éppen érték-mivoltából kifolyólag: ára van.

hitel megoldások BAR/khr listások számára
hitel megoldások BAR/khr listások számára

Ha valaki adósságba keveredett és valamiért nem tudta optimálisan törleszteni hitelét, ennek utóhatása pedig az lett, hogy felkerült a negatív adóslistára, amit KHR/BAR listának neveznek, még nem kell feltétlenül elkeserednie, hiszen bár tény, hogy a legtöbb bank óvintézkedési okokból kifolyólag elzárkózik a BAR listások elől, mégis vannak olyan pénzintézetek, amelyek elnézik a „ballépéseket” és valamilyen opció felajánlásával igyekeznek a hiteligénylőknek segédkezet nyújtani.

Hiteligénylési lehetőségek aktív és passzív BAR listásoknak

Míg az aktív BAR listások előtt (sajnálatos módon) a legtöbb pénzintézet (ha átmenetileg is, de) bezárva tartja hitelkínálás feliratú kapuit, addig a passzív státuszú adósok előtt résnyi (általában kedvezőtlenebb feltételekre alapozott) lehetőségek ajtója meg-megnyílik pénzintézet-szerte. Ez utóbbi esetben általában jelzáloghiteles kölcsöntípusokra „lelhetünk”; és/vagy a pozitív hitelmúlttal rendelkező adóstársak, kezesek bevonásával lehet újabb potenciális (pénzügyi slamasztikából való kihúzást elősegítő) kölcsönökre szert tenni.

Hitellehetőség passzív státusszal rendelkező barosoknak

A KHR/BAR listán feljegyzett „passzív” jelzővel ellátott adósstátusz azt a hitelállapotot jelöli, amelyben az ezt megelőzően aktív „pozíciójú” adósfél visszafizette a banknak/pénzintézetnek felgyülemlett hitelmulasztásait, így egy fokkal (úgymond) enyhébb helyzetbe került a monetáris intézmények által nyilvántartott jegyzékben.

A passzív barosok/khr-esek számára néhány bank kész kölcsönt adni (habár „acélosabb” követelmények mellett, mint mondjuk a „normál” adósok és hitelkritériumok esetében szokott ez lenni).

Akik készek „megkegyelmezni” a „rögös hitelmúltú” kölcsönigénylőknek:

Osztrák hitel BAR listásoknak

Egy opcionális pénzügyi állapot-könnyítő megoldásként, osztrák gyorskölcsönhöz/személyi kölcsönhöz folyamodhatnak a BAR listás ügyfelek. További jó hír az, hogy mindehhez a hiteltípushoz még az sem követelmény, hogy ingatlanfedezet álljon a háttérben, kölcsöngarancia gyanánt, tudniillik elegendőnek bizonyul, ha a hiteligénylő konstans jövedelemmel, rendezett pénzkeresési feltételekkel rendelkezik.

Szerencsére az állami rendelkezések is egyre inkább (fel)figyelnek a hitelmulasztásba „gabalyodott” emberek állapotára, mindezt pedig igyekeznek törvénybe iktatott módon mérsékelni (arra is vannak próbálkozások, hogy az aktív barosok számára is legyenek megfelelő feltételek mellett teljesíthető kölcsöntípusok a hitelpiacon).

Abban az esetben (mint az osztrák hitel BAR listásoknak esetében), ha a bank szemet huny egy-egy hiteligénylő kliens nem túl kedvező hitelmúltja fölött, a következő (és ehhez hasonló) feltételek mellett ad(hat)ja kölcsönbe pénzét az ezt igénylő személyek számára:

 1. a hiteligénylő ügyfél rendelkezzen minden szükséges hiteles személyes dokumentummal, e mellett pedig stabil lakcímmel
 2. legalább hat hónapos munkahelyi múlttal rendelkezzen (és fontos, hogy NE legyen próbaidős, gyakornok stb., hiszen az ebbéli pozíciójú pénzkeresők számára még abban az esetben sem adnak kölcsönt a bankok, ha igazolást hoz a munkahelyéről. Ugyanez elmondható a felmondási időszakban lévő személyekre egyaránt)
 3. meglehet, hogy a bank a gyorskölcsön-igénylés ügyintézése során azt is fogja kérni a baros ügyféltől, hogy befizetett közüzemi számlákat is hozzon magával.

A Provident bank hitele BAR listán szereplő hiteligénylő ügyfelek számára

A BAR listás „jelenlét” nem feltétlenül szégyenfolt (hiszen senki sem akar feketelistás szereplővé válni a pénzintézetek „kartotékában”), hiszen ha már valaki hasonló helyzetbe került a közeljövőben körültekintőbb, megfontoltabb, tájékozottabb, felkészültebb lesz, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy többé ne kerüljön hasonló patthelyzetbe.

Ma már a bankok „engedményeinek” köszönhetően elérhetővé válhat több KHR/BAR listás ügyfél számára is gyorskölcsön, így a Provident sem csukja be a hitelkínálat ajtóját az „megbotlott” ügyfelek orra előtt. Ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy nem minden esetben a mulasztás, késedelem volt a BAR listás státuszú adóssá válás okozója, hiszen szóba jöhetnek ettől független (az általános pénzkereseti aktivitás útjába akadályt gördítő) dolgok is, mint példaképpen: egészségügyi állapotok/körülmények kéretlen-hívatlan képbe lépései (amelyek átmenetileg fizetőképtelenné tehetik a hiteltörlesztőt). A londoni tőzsdés eredettel rendelkező Provident Pénzügyi Zrt. (amely pénzintézet az International Personal Finance Magyarországon működő leányvállalata) is kész személyi kölcsönt kínálni baros ügyfelek számára (Provident gyorskölcsön).

Melyek a gyorskölcsönhöz jutás feltételei baros ügyfelek számára?

Talán érthető, hogy néhány bank, magának a BAR listán szereplő hiteligénylő ügyfélnek nem szolgáltat semmiféle kölcsönt, azonban talált egy megoldást, éspedig azt, hogy a kölcsönt kérő személy egy olyan társat von be a kölcsönbe, akiben:

 1. megbízik (illetve a bizalom mindkét fél részéről egyaránt kölcsönös)
 2. nem volt, és jelen pillanatban sincs rajta (értelemszerűen), a BAR listán
 3. kész beszállni a fent említett kölcsönbe az őt erre a feladatra megkérő kedvéért.

A folyamat valahogy így fog kinézni: az említett financiális ügyletekbe bevont társ felveszi a kölcsönt igénylő ügyfél számára a hitelt (saját nevére, adataira stb.)

További megoldások lehetnek:

 • külföldi bankoktól folyamodni kölcsönhöz (lásd példaképpen a fent ecsetelt osztrák kölcsön esetében)
 • ez esetben a bankok nem rendelkeznek a magyarországi bankok által nyilvántartott információkkal (lásd KHR/BAR lista), és amennyiben az ügyfél megfelel a hiteligénylési feltételeknek megvan az esély rá, hogy megkapja az összeget a banktól
 • ne feledjük azt se, hogy a kritériumok mindig szigorúbbak barosok hitelkérelme esetén, ezért az adminisztráció is ehhez igazodóan körültekintőbb, alaposabb
 • amennyiben az ügyfél kiváló- és konstans jövedelemmel rendelkezik, néhány bank ezt tekintheti hitelbiztosítéknak (ilyen esetben nincs jelzálog)
 • azonban, ha gyenge keresetteál és „ingoványos” munkaügyi helyzettel bír a kölcsönhöz folyamodó kliens, a külföldi bankok sem adnak hitelt
 • meglehet, hogy a BAR listás személy nem mulasztott a hiteltörlesztés folyamán, hanem adóstársként szerepelt, így társulása, kezessége miatt került a „feketelistára” –ilyen és hasonló esetekben is megoldás lehet egy-egy bank által felkínált gyors- vagy személyi kölcsöntípushoz folyamodás.

Gyorskölcsön autófedezetre

Ebben az esetben a kölcsön biztosítéka a hiteligénylő személygépkocsija, ez az úgynevezett autófedezetes személyi kölcsön kategória, amelynek ügyintézése sokkal gyorsabb és gördülékenyebb, mint egy normál kölcsön esetében (az esetek nagytöbbségében néhány napot igényel).

Az autót a kölcsöntörlesztés időszakában nem veszik el, hiszen a gazdája a hitelt felvevő személy marad továbbra is, azonban a gépjármű törzskönyvét szükséges átadni erre az intervallumra. Nem csupán luxuskategóriába sorolható járművek birtokosai folyamodhatnak autófedezetes hitelhez, hanem a már (akár) 10 évet is betöltött négykerekű-tulajdonosok is beállhatnak a sorba. Lényeg, hogy az autó becsült értéke elérje a fél millió forintot (ennél kevesebb értékkel bíró járművek gazdái nem kaphatnak ilyen jellegű kölcsönt).

Bizományi kölcsön laptopra, egyéb értéktárgyra

Az átmeneti pénzügyi nehézségeket megélő BAR listás ügyfelek számára megfelelő megoldást kínál a záloghitel, amelynek keretében gyors ügyintézésre, kevesebb bonyodalomra és előírásra vehetnek fel kisebb összegű kölcsönt. Ilyen jellegű gyorskölcsöntípust kínál példaképpen az Aurita Zrt., vagyis az Aurum Zálogház is. Ebben az esetben nem arany, aranyékszer és/vagy egyéb értéktárgy lesz a hitel fedezete, hanem laptop, vagy akár tablet. A pénzt az igénylő gyorsan megkaphatja (akár pár perc alatt).

A kölcsön összege körülbelül 100 ezer forint értékű lehet (39, 56 százalékos THM-el), ehhez elvárás a jól működő, egy évesnél nem régebbi, jó állapotban lévő laptop/tablet. Ez esetben a fedezetként szolgáló tárgyat saját dobozában tárolják (nem úgy, mint a fent lejegyzett autós hitel esetében!) az erre a célra kialakított raktárhelyiségben.

Magánkölcsön

Nem meglepő adat, kimutatás az, hogy több BAR listán szereplő adós keres személyi kölcsön alternatívákat. Talán éppen az áll e kölcsöntípus a popularitása háttérében, hogy hozzájutásához nem igényelnek ingatlanfedezetet, megfelelő hosszúságú a futamideje (1-10 év), és csupán néhány millió forintnyi értékben igényelhető, az igényléshez pedig elégségesnek bizonyul a keresetet igazoló dokumentum felmutatása.

Azonban (!) általánosan kijelenthető, hogy igen magas kamattal rendelkezik (20- 25 százalék). Az aktív barosok is reménykedhetek ehhez hasonló hitelek felvételében.

A gyors- és/vagy személyi kölcsönök a szabad felhasználású hitelvariánsok családjához tartoznak, ami azt jelenti, hogy a bank nem kér dokumentum-beszámolót arra vonatkozóan, hogy az ügyfél mire költötte el (illetve szándékozik elkölteni) az összeget.

Ilyen példaként a Cofidis bank „fapadosnak” becézett személyi kölcsöne is, ahol nem számolnak bele rejtett költségeket, legfeljebb 5 millió forinthoz juthatnak a kölcsönt igénylők, mindezt igen rövid idő lefolyása alatt (24 óra), továbbá nem elvárás az sem, hogy a Cofidis legyen az ügyfél számlakezelő bankja, és akár passzív állapottal rendelkező KHR/BAR listás kliensek is igénybe vehetik ezt a szolgáltatást.

Munkáltatói kölcsön

További BAR listás hiteligénylők számára pénzügyi gond megoldást jelenthető kölcsönforma lehet az úgynevezett munkáltatói kölcsönfajta (természetesen itt is fő az alaposság, körültekintőség, a lehetőségek precíz megvizsgálása).

Ebben a folyamatban a munkáltató nyújthat kölcsönt alkalmazottjának előzetes megegyezés alapján, az ehhez kötődő elvárásokat, a hitelfutamidő kijelölését, a kamat nagyságát és egyéb a kölcsönhöz szorosan kapcsolódó kérdéseket a munkáltató határozza meg. A munkáltatói kölcsön polgári jogi szerződésnek bizonyul, amelynek keretében szóba jöhetnek a munkavállaló gazdasági, kulturális, egészségügyi, egyéb helyzetei egyaránt.

Minden hiteligénylés előtt fontoljuk meg Csernok Miklós, pénzügyi szakember, azon hitellel kapcsolatos gondolatát, mely szerint: „A hitelfelvétel olyan, mint a berúgás: a mámor azonnal jön, de nem tart soká, a szaggató fejfájás csak másnap és gyakran tovább tart, mint a mámor.”

Tanuljon a hibáiból, hogy legközelebb elkerülhesse a BAR listát

Hitelkérdésben, bármilyen szokatlanul csengjen is, meglehet, hogy annak a komikusnak van igaza, aki szerint: hitelt csupán annak adnak repesve és dalolva a bankok, akinek „végérvényesen” sikerül meggyőznie őket arról, hogy tulajdonképpen nincs is szüksége az igényelt összegre.

Sőt mi több a hiteltörlesztés végéig létfontosságú fenntartania ezt az „illúziót” (mindamellett, hogy valójában mindkét fél tisztában van az igazsággal, indokolt karbantartania az „erős” hitelező státuszát mint megdönthetetlen garanciát). Igen ám, de emberek lévén, gyakran önhibáinkból, események ostorcsapásaiból, botlásainkból vagyunk képesek csupán tanulni. A lényeg: valóban tanuljunk hibáinkból és vonjuk le az alapvető konzekvenciákat, hogy ilyen és hasonló helyzetekben ne legyen keserű időket idéző déjà vu érzésünk.

(Pénzbeli ügyekben)Tanácsot kérők előtt ne legyünk fukarok… ne verjük fogunkhoz az élettapasztalat-garast sem

Tanult hibájából, ezért adja tovább a tapasztalatok konklúzióit a friss hitelezők számára is, ha esetleg szóba kerülne a téma (habár a tapasztalat azt bizonyítja/mutatja, hogy hitelügyletekről nem igazán beszélnek az emberek még a legközelebbi kapcsolataikkal sem, előnyösebbnek ítélik diszkréten, titokban, esetleg egy tanácsadó bevonásával kezelni „pénzes” kérdéseiket. Ám a pénz, hitel tematikájú fórumokon névtelenül is nyilatkozhatunk hitellel kapcsolatos tapasztalatainkról, esetleg BAR listás múltunkról, és az ebből a helyzetből való kievickélésünk történetéről).

Legyen szó a hitelek bármely típusáról (lakáshitelről, jelzáloghitelről, gyors- vagy személyi kölcsönről) mindenképpen akkor érezhetjük felszabadultnak, megkönnyebbültnek magunkat, ha végre sikerült kiegyenlíteni a számlát, visszatörleszteni a felvett kölcsönt.

Ne feledjük a következőket:

 • minden hitelhez folyamodás előtt tegyük mérlegre lehetőségeinket, kilátásainkat, biztosítékainkat (legyünk óvatosak, előrelátóak, tájékozottak a bennünket érintő financiális kérdésekben)
 • gondoljunk a NEM várt történésekre, hirtelen fordulatokra (hiszen mikor, ha nem máskor lépne aktív működésbe Murphy idegtépően vészjósló törvénye, ha nem a pénzügyletek esetében): baleset, betegség, munkahely elveszítése stb. Ilyen esetekre megoldást kínálnak az olyan biztosítások, mint példaképpen a munkahelynélküli- , vagy az életbiztosítás
 • amennyiben a fedezetes kölcsöntípusokhoz (pl.: jelzáloghitelhez) készülünk folyamodni, vegyük számba azt is, hogy a fedezet értéke is megcsappanhat, redukálódhat idővel (ha a biztosítékként „felajánlott”, illetve bevont ingatlan értéke kritikus mértékben csökken, akkor a pénzintézet egy újabb óvadékként felhasználható objektumot is követelhet)
 • a felvett jelzáloghitelt még abban az esetben is vissza kell tudni fizetni, ha az építményt még a futamidő alatt valamilyen károsodás érte (akár természeti: árvíz, tűz stb.; akár betörés, egyéb károk)
 • ha a közeljövőben újra felüti fejét egy hitelhez folyamodás kérdése vegye figyelembe az aktuális hitelpiaci kínálatokat felhasználási, igénybevételi céljuk alapján, tehát választhat leszögezett céllal rendelkező hitelek közül (amelyeket csak egy meghatározott dologra applikálhat), valamint a szabadon elkölthető kölcsönök közül a legoptimálisabbat. E szerint vannak:
 1. lakásvásárlói hitelek (ebben alkategóriák: új lakás vásárlására használható hitel, használt lakás vásárlására elkölthető kölcsönök)
 2. emellett még rendelkezésre állanak már meglévő házra felhasználható hitelvariánsok: bővítés, felújítás, tetőtér beépítés, átalakítás stb.
 3. épít(kez)ésre alkalmas kölcsön (amelynek keretében kizárólag hazai területen építendő házról lehet szó)
 4. a manapság csöppet sem meglepő válások esetében is – tulajdonközösség megszűnése esetén – folyamodhat egy kölcsöntípushoz, ha nincs elég alaptőke ahhoz, hogy az egyik váló fél megvásárolja a másiktól a vagyoni javakat
 5. meglévő hitel kedvezőbb (és aktuális) kölcsönalternatívára váltása (ebben az esetben szükséges az optimális jövedelem-, valamint valamilyen fedezet garanciája a pénzintézet számára az adós részéről).

Számos álmunk pénzzel váltható ki, de nem mindegyik…

Van egy ismert közmondás, amelyet most igyekszünk szofisztikálttá, szalonképessé formálni az olvasóval szemben tanúsított tiszteletünk jeleképpen, és amely valahogy ekként hangzik: mai világunkban még a kutya sem végzi kétbetűs kitérőt igénylő, trónolási nagydolgát ingyér, istenfizesséért cserébe…

Ha belegondolunk ebbe a mélycsalódást sejtető tüskés-fájdalmas klisébe, nem is igazán akaródzunk egyetérteni mondanivalójával. Kicsit talán érdemesebb lenne a kiegyenlítést előidéző metszéspont felé tapogatódznunk (tudniillik sem nem mindent a pénz mágikus és „bélpoklos” oltárára felhelyeznünk; sem pedig a zsozsómorzsák szedegetésébe belegebedtséget sanyarítanunk magunkra szürke-kopott-dohszagú köpeny gyanánt, hanem valamiféle középút-választás felé kellene hajlanunk… talán).

Libikóka-effektus?

Emlékszünk még: minden hatás egyben ellenhatás forrása is? A nagynevű fizikai géniusz szerint pedig minden relatív… Ezt egyfajta libikóka-effektusként is értelmezhetjük, ahol egyszerre van valami fent és lent is (lásd: egyszerre van pénzünk és kölcsönünk példaképpen), igen nehéz anyagiasságra, mérhetetlen komfort- és biztonságvágyra berendezkedett világunkban valamiben fellelni (és főként megtartani) a tökéletes (milyen elérhetetlen, maya-fogalomként hangzik) harmóniát életünk minden területén.

Mindent be akarunk biztosítani (lásd élet-, személygépkocsi-, ház-, baleset-biztosítás stb. példaképpen). Kívánjuk a vad kalandokat, ám kizárólag (ugyancsak számunkra) biztonságot nyújtó távolságól (lásd a cápanéző ketrecek példáját). Mindent el akarunk érni, ám ezért kevés áldozatot (no, ez nem általánosítás akar lenni, hiszen mindenhol vannak kivételek) vagyunk hajlandók hozni (lottó főnyereményben reménykedők).

Mi hiányzik? Ezt mindenkinek saját maga számára kell tudnia megválaszolni… nincs értelme sem az okoskodásnak, sem a kéretlen tanácsok cunamijára ez esetben (sem).

A professzionális kosárlabdázónak, a 29 éves DeMar DeRozannak van fogalma és tapasztalata arról, hogy milyen valóban gazdagnak, híresnek, sikeresnek lenni (főként abban, amit szeret), mégsem tartózkodott attól, hogy lefékezze véleményformáló gondolatainak megosztását:

Az emberek mindig azt mondják: „Mitől vagy olyan depressziós? Bármit megvehetsz, amit csak akarsz.” Mindenkinek azt kívánom a világon, hogy legyen gazdag, így majd megtudják, hogy a pénz nem minden.

Miért nem jó megoldás az adósságrendező hitel, ha BAR listán vagyunk

A mit és mikor érdemes igénybe venni kérdése pénzügyi ügyeink esetében nagyobb nyomatékkal bír életünk egyéb területeihez képest, hiszen felelősségünk ez esetben nem csupán lelk(iismeret)ünket terhel(het)i, hanem bizony zsebünkkel sem bánik kesztyűs kézzel.

Nyugtalanság a nyugalomért?

A KHR/BAR lista „szereplőjeként” a gondok gyors orvoslását kívánjuk elérni (ez természetes „mellékhatás”), azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy megrekedt dolgaink rendezése közepette ne kapkodjunk ide-oda, ne dőljünk be a sokat ígér, gyorsan, csak most, kevésért kölcsönajánlatoknak, a szemvörösítő, azonnali cselekvésre buzdító mézesmadzag-szerű hitelkínálatoknak.

Legyen körültekintő, vegye figyelembe előző tapasztalataiból levont tanulságait, és ragadja meg az Ön számára legszerencsésebbnek mutatkozó megoldások egyikét (amely nem feltétlenül egy újabb kölcsön felvételében mutatkozik meg, talán barátai jönnek segítségére, vagy egyéb remek helyzetmegoldó ötletei támadnak. Legyen szemfüles és dobja be kreativitását a helyzet megoldása, a nehézkőeldobálós fellélegzés érdekében…)

Adósságrendező hitel BAR listásoknak?

A legfontosabb kérdés BAR listások számára, amit az adósságrendező hitelhez fordulás előtt fel kell tenniük maguknak: valóban ez kínálja az egyetlen lehetséges megoldást a pénzügyi slamasztikából való kijutáshoz?

De mit is rejt magában ez az igen nagy reményekkel körbeglóriázott adósságrendező hitel kifejezés?

 • egy olyan hiteltípusról van szó (az adósságrendező hitel esetében), amelynek segítségével már meglévő, nem törlesztett kölcsöneit (a minden itt valóban mindent jelent, tehát legyen szó akár fedezetes, akár más jellegű kölcsöntípusokról) a bank összevonja és egyetlen hitellé formálja azokat
 • adósságrendező hitel, vagyis hitel hitelrendezés érdekében (!): vigyázzunk, hogy ne keverjük össze Gizikét a gőzekével, hogy nehogy többe kerüljön a leves, mint a hús, és nehogy a kecskére bízott káposzta lidérce lépjen képbe életünkben; legyünk alaposak, előrelátók, megfontoltak, ha a konstans módon fülünkbe vijjogó adósságaink fülsiketítő zaját ilyenképpen kívánjuk (?) csitítani
 • hitelkiváltó kölcsönhöz (is) csupán abban az esetben forduljunk, ha a mostani törlesztendő hitelnél pénztárcabarátabb, méltányosabb, kedvezőbb ajánlattal rukkol elő az újonnan kiszemelt hitel.

Ha mégis belemegyünk az adósságrendező hitelbe, ezeket az információkat (is) érdemes tudnunk:

 • a „legmegfelelőbb” adósságrendező hitelt kínáló bank fellelése, meglelése céljából érdemes használatba venni a több bank kínálatát összehasonlító kalkulátorokat
 • abban az esetben, ha a bank úgy ítéli, hogy a kölcsönigénylő ügyfél remek jövedelemmel rendelkezik, és a havi szinten jelentkező fix jövedelem mellett még egyéb biztosítékkal is rendelkezik (egy amerikai nagynénitől frissen örökölt ingatlannal példaképpen), akár szabad felhasználású jelzáloghitelhez is juthat az adós
 • akár arra is sor kerülhet az ügyintézés során, hogy a bank felkínálja számba vehető megoldás gyanánt azt is, hogy a házastárs/élettárs jövedelmét is „bedobják” a „közösbe”, így a két jövedelem alapján állítsanak ki egy havi törlesztőrészletet
 • K.O. szempontnak bizonyulhat:
 1. a bank által kevésnek, a törlesztéshez elégtelennek ítélt havi bevétel
 2. habár van jövedelem, de ez nem bizonyul stabilnak, megfelelő garanciának
 3. ha nincs hivatalos (dokumentumokkal igazolt) bevétel
 4. ha alacsony értékkel bír a garanciaként felajánlott ingatlan.

Miért fontos elővigyázatosnak lenni egy újabb kölcsönhöz folyamodás során?

Azért van néhány figyelemre méltó „örökzöldnek” is titulálható embertörténelmünk során felhalmozódott meglátás, vélemény, állásfoglalás, amelyek rugalmas mivoltukból kifolyólag az élet számos területén állják a sarat:

 • a többhöz több kell, így a pénzzel kiváltható, megvásárolható dolgok egyfajta mesebeli feneketlen kútnak mutatkoz(hat)nak, ha nem kezeljük pénzügyeinket körültekintően (sokat emlegetett, visszatérő kifejezés ez utóbbi is… talán nem véletlenül)
 • súlyos pénzügyi kiadásokat igénylő „pénzszívó” vágyaink hajszolása során ne feledkezzünk meg a mitológiai Sziszüphoszról, aki pénzügyi berkekben a hiábavaló, meddő, hatástalan, terméketlen befektetések alakja is lehetne.

 

Összegezzük a BAR/KHR listások helyzetét

BAR listán lenni nem arany élet, ezért először is ezt kerüljük el, de ha már rajta vagyunk a KHR listán akkor a fenti tanácsokat ajánlatos betartani, hogy hitel képesek legyünk ha szeretnénk valamelyik pénzintézet szolgáltatását igénybe venni, kölcsönért, hitelért.

BAR/KHR listásokkal kapcsolatos hírek


Hasznos tanácsok a BARlistásoknak kapcsolatban

Pénzügyi híreink

BAR listások véleményei – írja meg a magáét